Fakta om
Seneste revision

Studerende? Få hjælp, når du undersøger eller skriver om frivillighed og civilsamfund

Få et hurtigt overblik over det vigtigste du skal vide om frivillighed og danskernes frivillige engagement, før du kontakter os. Guiden er for dig, der studerer og skal skrive eller undersøge frivilligt arbejde, foreningsliv og civilsamfund.

På CFSA får vi ofte henvendelser fra studerende, der vil undersøge tendenser og udvikling inden for frivillighed og civilsamfund. Guiden giver dig overblik over aktuel viden, relevant litteratur og tips til, hvordan du bedst forbereder dig, inden du kontakter os.  

Hvad ved vi om frivillighed i Danmark?

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet. Efter en 3-årig forsøgsperiode blev centret etableret som selvejende institution i 1995 for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer, der er udpeget af Socialministeriet, KL, Frivilligrådet og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

CFSA formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden om civilsamfundet. Læs mere om CFSA

Frivilligrapporten - aktuelle tal om det frivillige Danmark

Siden 2010 har CFSA udgivet Frivilligrapporten, der er en af de mest dækkende undersøgelser af frivillighed i Danmark. Rapporten udkommer hvert andet år, men vi offentliggør løbende resultater fra rapporten. Den nyeste Frivilligrapport dækker årene 2019-21.

Resultaterne i Frivilligrapporten er baseret på dataindsamlinger, undersøgelser og analyser af danskernes frivillige engagement, af det frivillige sociale foreningsliv i Danmark og af kommunernes arbejde med frivillighed og civilsamfund. 

Vi anbefaler, at du som minimum orienterer dig i Frivilligrapporten, inden du kontakter os. De vigtigste tal fra Frivilligrapporten har vi samlet i vores faktaguides om frivillighed. Vi udfolder løbende særlige tendenser inden for det frivillige område i vores videnstemaer, som også kan være nyttige for dig at kende:

  1. Videnstema #1 Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser
  2. Videnstema #2 Frivilligheden topper i kommuner på landet
  3. Videnstema #3 Samfundssind: Danskerne hjalp hinanden under corona
  4. Videnstema #4 Tak for hjælpen! Brugerens respons påvirker frivilliges motivation

  5. Videnstema #5 Kommunalpolitikernes mødebord er ikke den eneste vej til indflydelse

  6. Videnstema #6 Kompetenceudvikling kan give flere og mere tilfredse frivillige 

>> Få en samlet oversigt over CFSA's undersøgelser og analyser

Hvor kan du få viden om civilsamfund og frivillighed

Her kan du få hurtigt overblik over relevant forskning og litteratur om frivillighed og civilsamfund både i Danmark og i udlandet:

Størstedelen af litteraturen kan du bestille hjem via biblioteket på din uddannelsesinstitution.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et videnscenter, og vi vil gerne dele vores viden med så mange som muligt. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for input til at forstå den problematik, du arbejder med. Vi står også lejlighedsvis til rådighed for interviews med fx journaliststuderende. 

Jo bedre forberedt du er, når du kontakter os, jo bedre kan vi hjælpe dig. Derfor opfordrer vi dig til at lave grundig research af dit emne, inden du kontakter os. Fx er det en god ide, at du har sat dig ind i de mest almindelige tal om frivillighed og civilsamfund. Vi anbefaler også, at du har orienteret dig i relevante analyser om fx anledninger til at blive frivillige og frivilliges motivation.

Foto af webkonsulent Louise Rasmussen
Sekretariatsmedarbejder

M +45 52 10 00 49