Bestyrelsen

Som statslig selvejende institution har CFSA en bestyrelse. Den består af en forperson og seks medlemmer, som mødes fire til fem gange årligt.  

Pressehenvendelser

Alle henvendelser fra pressen og andre til bestyrelsen går igennem CFSA's presseansvarlige.

Se kontaktoplysninger i vores presserum

Forpersonen og tre af medlemmerne er udpeget af Social- og Ældreministeriet. De øvrige tre medlemmer er udpeget af Kommunernes Landsforening (KL), Forskningsrådet for Samfund og Erhverv og blandt medlemmerne af Frivilligrådet.

En repræsentant fra Social- og Ældreministeriet samt centrets tillidsrepræsentant deltager som observatører i bestyrelsens møder.

Bestyrelsen beskikkes af Socialstyrelsen for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode.

CFSA's bestyrelse