Netværk

Netværk for ledere i frivillige sociale organisationer

I ledernetværket får du viden, inspiration og redskaber til at udvikle ledelsesopgaven i netop din forening eller organisation. CFSA's ledernetværk er et professionelt, fagligt fællesskab og et fortroligt rum, hvor du sammen med andre i tilsvarende jobs udvikler dig i rollen som leder. 

Hvem kan være med i netværket? 

Netværket er for dig, der: 

 • Er ansat som øverste ledelsesansvarlige i en mindre eller mellemstor frivillig social organisation, som enten er landsdækkende eller regional (dvs. have samarbejdsaftaler med minimum to kommuner, heraf skal en af dem være med en større kommune)  

 • Refererer direkte til din organisations hovedbestyrelse 

 • Har betydelig erfaring med økonomi- og personaleansvar svarende til minimum to år på ordinære vilkår  

 • Er i en organisation med en selvstændig bestyrelse, som ikke refererer til en anden bestyrelse (international bestyrelse undtaget) 

 • Er i en organisation med frivillige tilknyttet de faste aktiviteter, og hvor jeres aktiviteter og brugere er centreret om social- og psykiatriområderne. 

Netværkets nuværende medlemmer er fagligt refleksive, udviklingsorienterede og åbne over for at dele erfaringer. De kan lide at lære nyt, le højt og lytte til hinanden. 

Netværket har plads til højest 18 medlemmer. 

Hvad får du ud af at deltage?  

Med afsæt i CFSA’s viden om ledelse i civilsamfundsorganisationer får du faglige redskaber, refleksioner og motivation til at udvikle din ledelsesopgave i netop din organisation. 

I netværket får du

 • Sparring og feedback på dit eget ledelsesarbejde og på dilemmaer i NGO-ledelse 

 • Nye redskaber, inspiration og mod til at udvikle dit personlige lederskab som direktør/sekretariatschef 

 • Indsigt i aktuel viden og tendenser i en NGO-lederkontekst 

 • Styrket netværk blandt andre ledere i frivillige sociale organisationer 

 • Tætte dialoger med relevante konsulenter fra CFSA og eksterne oplægsholdere, der kender din virkelighed. 

Hvordan foregår møderne?  

Netværket afholder:

 • 3 -4 årlige fysiske netværksmøder med faglige oplæg, øvelser og systematisk vidensdeling. Der vil være god tid til at dele erfaringer, reflektere og gå i dybden med relevant viden 

 • 1-2 årlige online møder, hvor vi sparrer med hinanden om hverdagens udfordringer 

 • Faglig hygge på Folkemødet og op mod jul 

 • Mulighed for individuelle sparringsmøder med en af netværkets facilitatorer. 

Netværket er lukket, og møderne foregår i fuld fortrolighed.  

Pris 

Prisen for deltagelse i netværket er 3.500 kroner (ekskl. moms) om året. 

Medlemskabet er personligt og kan ikke deles med andre ansatte i organisationen. 

Betalingen faktureres pr. år. Din arbejdsplads kan ikke få beløbet tilbagebetalt, hvis du melder dig ud. 

Bliv medlem eller hør mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem af netværket, kan du skrive til centerchef Laura Auken på la@frivillighed.dk, så ringer vi hurtigst muligt tilbage. 

Netværksleder

none

Laura Auken Larsen er centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde og har mere end 20 års erfaring med politikerbetjening især inden for kommunikations- og politikudviklingsområdet i Stat, kommuner, regioner og i Europa-Parlamentet. Laura har stor erfaring med betjening af direktioner og bestyrelser og har også været bestyrelsesmedlem, frivillig og ansat i små og større civilsamfundsorganisationer.

Tid og sted

Kursustype
Lukket netværk