Videnstema

Videnstema #1 Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser

Malthe Lindholm Sørensen og Mette Hjære

Andelen af episodiske frivillige er stigende. Med afsæt i aktuelle tal, interviews og forskning undersøger Videnstema #1 de konsekvenser, dilemmaer og muligheder, som udviklingen i det frivillige engagement giver for det frivillige sociale arbejde.

Den seneste befolkningsundersøgelse viser, at engagementet blandt de 40 pct. af befolkningen, der er frivillige, er i forandring. Det faste engagement er stadig det mest udbredte blandt frivillige. Men fra 2017-2019 er andelen af frivillige, der beskriver deres indsats som episodisk steget med tre procentpoint (fra 43 pct til 46 pct). Samtidig er andelen af frivillige, der beskriver deres indsats som fast, faldet med tre procentpoint (51 pct til 48 pct). 

Tendensen stiller nye krav til civilsamfundsorganisationerne. Forandringen ses nemlig også på andre parametre som fx medlemskab, timeforbrug og antallet af sammenhænge, hvori den enkelte udfører frivilligt arbejde.

Med et større kendskab til udviklingen og årsagerne hertil kan civilsamfundsorganisationerne arbejde aktivt med at tackle de udfordringer, som de oplever, der opstår, når det frivillige engagement ændrer karakter.

Frivilligheden i forandring - Videnstema #1 analyserer tendensen med afsæt i aktuelle tal fra CFSA’s befolkningsundersøgelse (2019), interviews med frivillige foreninger og relevant forskning. Sidst i videnstemaet giver vi anbefalinger til, hvordan foreninger kan arbejde med udviklingen.   

Indhold i Videnstema #1

  1. Bagom tallene: Den faste frivillige og den episodiske frivilliges karakteristika
  2. Hvilke udfordringer giver flere episodiske frivillige anledning til?
  3. Konsekvenserne: Flere episodiske frivillige svækker relationen mellem frivillige og brugere
  4. Hvorfor bliver der flere episodiske frivillige?
  5. Anbefalinger til, hvordan foreninger kan imødekomme udviklingen med flere episodiske frivillige
  6. Litteraturliste

Videnstemaerne Frivillighed i forandring - en del af Frivilligrapport 2019-2021

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde.

Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af disse tre undersøgelser. Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler. 

none

Kontakt

foto af analysekonsulent Mette Hjære
Chefkonsulent

M +45 52 10 00 41

Foto af konsulent Malthe Lindholm Sørensen
Analysekonsulent

M +45 52 10 00 46