CFSA's netværk

CFSA's faglige netværk

CFSA’s tre netværk

Hvordan bliver jeg medlem af et netværk?

De fleste af vores netværk er åbne for nye medlemmer og medlemmer optages løbende hen over året.

Tilmelding foregår via netværkssiderne (link ovenfor). Tilmeldingen til netværk i 2024 endnu ikke er åben.

For at sikre det rette match mellem medlemmerne og netværkets formål, visiterer netværkslederen alle nye medlemmer til netværket. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at få en plads i netværket.

Hvordan foregår netværksmøderne?

Der afholdes 2-3 fysiske møder og 2 online møder årligt i hvert netværk. CFSA’s konsulenter fungerer som netværksledere og tilrettelægger årsplan og program med inputs fra netværksdeltagerne.

En gang årligt samles CFSA’s netværk til et Netværksdøgn, hvor I kan sparre på tværs af funktioner og arbejdsområder.

Pris og vilkår for deltagelse i CFSA’s netværk

Prisen for deltagelse i netværkene fremgår af netværkssiderne.

Prisen er inklusive forplejning til fysiske møder og overnatning på eget hotelværelse i forbindelse med netværksdøgnet.

Medlemskabet gælder for et år. Medlemskabet er personligt og kan i udgangspunktet ikke deles med eller overdrages til andre ansatte i organisationen uden nærmere aftale med netværkslederen.

Betalingen faktureres pr. år. Din organisation kan ikke få beløbet tilbagebetalt, hvis du melder dig ud, men du kan overdrage dit medlemskab til en anden person i organisationen, hvis vedkommende matcher kriterierne for netværkets medlemmer – fx hvis du får nyt job, så kan din afløser træde ind.

Du eller din organisation skal selv betale dine udgifter til transport i forbindelse med møder og arrangementer i netværket.

Dit medlemskab af netværket fortsætter automatisk ved årsskifte. Du skal derfor aktivt melde dig ud, hvis du ikke ønsker at fortsætte.

Andre spørgsmål?

Du kan kontakte CFSA i vores åbningstid på 66 14 60 61 eller tage direkte kontakt til netværkslederne.

  • Netværk for konsulenter i landsdækkende organisationer: Mette Wang, T 51 10 00 40 

  • Netværk for kommunalt ansatte frivilligkonsulenter: Sigrid Bolet, T 92 82 68 89 

  • Netværk for ledere i landsdækkende organisationer: Birgitte Nielsen, T 53 61 25 65