Netværk

Netværk for konsulenter i landsdækkende frivillige sociale organisationer

Et fagligt fællesskab og et fortroligt rum, hvor du sammen med erfarne fagfæller udvikler dig og får sparring på din rolle og opgaver.

Frivilligunderstøttelse er en faglighed, der kræver, at du som konsulent har mange forskellige kompetencer. I vores netværk får du rum for sparring og udvikling af dit arbejde med frivillige, der udvikler dig selv og din organisation.

Netværk for konsulenter i landsdækkende frivillige sociale organisationer

2 fysiske møder
2 online møder
1 netværksdøn

25 medlemmer fra 15 organisationer

1.800 kr. ex. moms om året

Tilmeld dig netværket

Hvem kan være medlem?

Konsulenter ansat i landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Netværksmedlemmerne er eksempelvis ansat som frivillig-, forenings- eller medlemskonsulenter, men kan også have andre titler.

For at sikre det rette match mellem medlemmerne og netværkets formål, visiterer netværkslederen alle nye medlemmer til netværket.

Hvad får du ud af at deltage?

CFSA har mange års erfaring med at rådgive og sparre med konsulenter, der befinder sig i krydspresset mellem organisationens øverste ledelse og forventningerne fra de frivillige. Derudover får du erfaringsudveksling og viden på tværs af fagfæller fra andre organisationer.

  • 2 fysiske møder
  • 2 online møder
  • 1 netværksdøgn
  • Adgang til netværksplatform
  • Direkte adgang til rådgivning og sparring hos CFSA’s eksperter
  • Nye bøger fra Forlaget CFSA gratis

Hvordan foregår møderne?

Møderne faciliteres af netværkslederen fra CFSA. Der vil være inspirationsoplæg, workshops og god tid til faglige drøftelser og mulighed for sparring på konkrete udfordringer.

Temaerne vælges med inputs fra netværksmedlemmerne og møderækken bliver fastlagt årligt. Eksempler på temaer som vi har taget op er fx rekruttering og motivation af frivillige, dokumentations- og analysearbejde i frivillige sociale indsatser.

Netværksmøderne foregår i fortrolighed.

Læs mere om CFSA’s netværk, prispolitik mv.

Netværksleder

Foto af konsulent Mette Wang

Mette Wang er antropolog, ansat som konsulent og rådgiver ved CFSA, og har indgående kendskab til frivillighed, foreningers udfordringer og vigtigheden af netværk og brobygning på tværs. 

Mette har omfattende viden og erfaring med organisations- og netværksudvikling, projektledelse og fundraising fra stillinger som udviklingskonsulent og centerleder for et frivilligcenter.

Tid og sted

Ansøgningsfrist
Kursusnummer
B020

Praktiske spørgsmål - kontakt

Foto af konsulent Mette Wang
Specialkonsulent og rådgiver

M +45 52 10 00 40