Årsrapport

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udarbejder hvert år en årsrapport.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af centrets økonomiske og faglige resultater, det medgåede ressourceforbrug, finansiering, aktiviteter og forpligtelser i det forgangne år.

Årsrapporten udarbejder vi på baggrund af en resultatkontrakt, som centret indgår med Social- og Ældresministeriet. Resultatkontrakten fastlægger en række overordnede mål og specifikke resultatkrav for centrets virksomhed.