Videnstema 5

Videnstema # 5 Kommunalpolitikernes mødebord er ikke den eneste vej til indflydelse!

Malthe Lindholm Sørensen og Mette Hjære

I de senere år er der sket en forandring i kommunernes samarbejde med de frivillige sociale organisationer. Med afsæt i tallene fra CFSA’s Frivilligrapport undersøger vi i dette videnstema, hvorvidt denne forandring har betydning for frivillige sociale organisationers mulighed for at påvirke politikudviklingen i kommunerne

Data fra CFSA’s Frivilligrapport 2019-2021 viser, at dele af kommunernes samarbejde med frivillige sociale foreninger er under forandring. Vi ser dels et fald i andelen af kommuner, der inddrager frivillige sociale foreninger i den kommunale politikudvikling, dels at andelen af kommuner med et lokalt frivilligråd gennem de seneste ti år har været svagt dalende.

Spørgsmålet er, om denne forandring betyder, at de frivillige sociale foreninger i mindre grad bliver inddraget i de lokale politiske beslutningsprocesser og om forandringen har den konsekvens, at foreningerne har sværere ved at leve op til deres centrale rolle som fortalere for de målgrupper, de henvender sig til?

Det stiller vi skarpt på i dette videnstema, hvor erfaringer fra kommunale frivilligkonsulenter heldigvis tyder på, at foreningerne fortsat har indflydelse – måske blot udlevet i en anden form end tidligere.

Dette videnstema vil derfor:

  • Præsenterer de kommunale frivilligkonsulenters konkrete erfaringer og oplevelser af de lokale sociale foreningers indflydelse og samarbejdskanaler.
  • Give bud på og råd til, hvordan viden om kommunernes organisering kan sikre frivillige sociale foreninger endnu mere indflydelse på politikudviklinge i kommunerne.

Indhold i Videnstema #5

  • Foreningernes fortalerrolle fylder mindre
  • Kommunale stmmer: Brug embedsværket som vejen til indflydelse
  • Sådan får foreningerne mere indflydelse
Videnstemaerne Frivillighed i forandring - en del af Frivilligrapport 2019-2021

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Forlaget CFSA udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af Frivilligrapportens undersøgelser. I serien er tidligere udkommet:

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler. 

 

Videnstema5_forside_illustration

Kontakt

Sarah Borger, kommunikationskonsulent hos CFSA
Kommunikationskonsulent og presseansvarlig

M +45 92 82 19 49

Foto af konsulent Malthe Lindholm Sørensen
Analysekonsulent

M +45 52 10 00 46

foto af analysekonsulent Mette Hjære
Chefkonsulent

M +45 52 10 00 41