Tema

Frivilliges motivation og engagement

Hvordan sikrer I tilfredse frivillige, der bevarer gejsten og har lyst til at gøre en indsats – også i længere tid? Bliv klogere på, hvad I kan gøre for at udvikle, motivere og fastholde jeres frivillige.

Motivation skal komme inde fra

Hvad driver os til at gennemføre en uddannelse, gå på arbejde, dyrke motion eller lave frivilligt arbejde? Ja, forskere skelner mellem to former for motivation:

 • Den indre: Når vi gør noget for vores egen fornøjelses skyld – fordi det er sjovt eller interessant i sig selv
 • Den ydre: Når vi udfører en aktivitet, fordi vi enten bliver belønnet eller straffet, hvis vi ikke udfører den.

Førende teoretikere indenfor motivationsforskningen har udviklet en såkaldt ”selvbestemmelsesteori”, hvor tesen er, at den indre motivation er stærkere end ydre motivation. Vi er altså mere tilbøjelige til at blive ved med at gøre noget, hvis vi selv finder det meningsfuldt, end hvis vi er drevet til at gøre det for at opnå noget.

Særligt den indre motivation er vigtig i samarbejdet med frivillige, og hvis man vil have den til at blomstre, er der særligt tre forhold, som er vigtige at tilgodese:

 • Selvbestemmelse: At vi føler, vi har et råderum for at løse opgaven på forskellige måder
 • Kompetence: At vi føler os gode til det, vi gør
 • Socialt tilhørsforhold: At vi er forbundet med andre mennesker.

Læs mere om forskningen i motivation

Sådan motiverer I jeres frivillige

Vi fremmer frivilliges motivation ved at skabe et miljø, hvor de oplever, at de har indflydelse, føler sig kompetente og som en del af et socialt fællesskab. Men hvad betyder det konkret? Hvilke tiltag, skal I sætte i gang for at nære den indre motivation?

Det handler naturligvis om at tilpasse det til den enkelte forening og den enkelte frivillig, men nogle bud kunne være:

 • Inddrag. Gør en dyd ud af at få frivilliges input med, når I fx skal udvikle foreningens aktiviteter. Det kan også være at I kan bruge frivilliges kompetencer og netværk som afsæt for rekruttering eller ved at gøre generalforsamlingen til en ”generalfest”, som skaber andre rammer omkring de demokratiske strukturer i foreningen.
 • Uddan. Præsenter frivillige for muligheder for personlig og faglig udvikling gennem fx kurser og kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Forbind. Styrk de frivilliges relationer til hinanden, til brugerne og frivilliglederen. Nye frivillige kan fx blive tilknyttet en frivilliggruppe eller få tilbudt en frivillig-partner. Det kan også være at give plads til, at brugere og frivillige kan være sammen på nye måder og dyrke andre sider af deres relation. 

Syv gode råd til at motivere jeres frivillige

1

Synliggør indsatsen

At gøre en forskel og hjælpe andre er den vigtigste motivationsfaktor i frivilligt socialt arbejde. Derfor er det vigtigt at tydeliggøre den forskel, som den frivillige gør med sit arbejde.

2

Afstem forventninger

Den frivilliges lyst og kompetencer skal matche opgaven hos jer.

3

Vær effektiv

Se den frivilliges tid som noget dyrebart. Det er derfor afgørende, at der er noget meningsfuldt at lave, så der ikke opstår en følelse af at spilde timerne hos jer

4

Anerkend

Husk at påskønne den enkelte frivilliges indsats.

5

Giv ansvar

Sørg for, at den frivillige har råderum til at træffe egne beslutninger og udvikle sin rolle.

6

Tilbyd udvikling

Dyrk frivilliges kompetencer, og sørg for at tilbyde dem både faglige og personlige udviklingsmuligheder.

7

Husk det sociale

Det er fællesskab og relationerne, der fastholder og motiverer frivillige.

Video: Motivation set fra syv forskellige perspektiver

Syv veje til motivation

Hvad er det, der motiverer frivillige og får dem til at forsætte i organisationen? Er det fredagskagen og uventet ros i dagligdagen? Eller hvad er det i virkeligheden, der er på spil? I denne korte video præsenterer CFSA's analysekonsulent Malthe Lindholm Sørensen syv forskellige motivationsperspektiver samt en række greb og redskaber I kan bruge til at rekruttere og fastholde frivillige hos jer.

Oplæg: Malthe Lindholm Sørensen
Interview: Suzette Frovin
Film og klip: Flemming Helsted Juul

Ved tryk på afspil accepterer du cookies og sporing fra den eksterne video-leverandør.

Frivilliges motivation er forskellig

Motivation

Frivillige kan sagtens trække på flere forskellige typer af motivation, og motivationen kan sagtens udvikle og ændre sig over tid. Men ofte vil en type motivation være den dominerende – og dermed også den afgørende for, om den frivillige vælger at starte og fortsætte som frivillig.

Læs mere om de syv motivtyper i bogen Den nye frivillighed. Motivering, organisering og ledelse af unge frivillige i en ny tidsalder. Af Ellen-Margrethe Dahl-Gren. Foreningen Studenterhuset, 2019.

Få hjælp fra CFSA til opgaver om motivation og ledelse af frivillige

Foruden kurser og webinarer om motivation og rekruttering har vi udgivet håndbogen Motiver den frie vilje.

På CFSA har vi stor erfaring med at formidle viden og redskaber om ledelse af frivillige i både kortere oplæg, foredrag og workshops. Vi kan også tilbyde længere  udviklingsforløb og evalueringer af eksempelvis foreningers frivilligpolitikker.

Vores tilbud er kendetegnet ved:

 • Solid viden om drivkraften bag det frivillige engagement
 • Indsigt og ekspertise i det frivillige engagements livscyklus – fra den gode velkomst, udvikling af engagementet til den frivillige stopper i foreningen
 • Praksiserfaring med udvikling af bæredygtige frivilligpolitikker med klart definerede frivilligopgaver

Læs mere om muligheden for at få hjælp og sparring fra CFSA's konsulenter til opgaver om rekruttering, motivation og ledelse af frivillige