Hos os får du hjælp, der gør det nemt at være frivillig!

Vi styrker og udvikler det frivillige sociale arbejde i Danmark ved at indsamle og formidle viden om civilsamfundet til gavn for frivillige organisationer og foreninger, kommuner, ministerier, fonde og forskningsinstitutioner.

Nyt fra CFSA

Danmarks stærkeste konsulenter inden for frivillighed

Brug os til jeres næste analyse eller udviklingsprojekt. Vi har eksperter og facilitatorer, der sikrer, at I når i mål med jeres indsats. 

Vi udvikler forløb om ledelse, bestyrelsesarbejde og foreningsudvikling. Afhængig af jeres behov kan et forløb indeholde fx rådgivning, oplæg, foredrag, mødebistand eller workshops. Vi har ekspertise i rådgivning om samarbejde og konfliktløsning og stor erfaring med ledelse og forandringsprocesser i foreninger. 

Nøgletal om CFSA's rådgivning i 2023

39 %
af CFSA's rådgivninger handler om at lette foreningernes administrative byrder. Der er fx hjælp til at forstå og håndtere hvidvaskregler, bankgebyrer, GDPR, bestyrelsens juridiske forpligtelser eller dokumentation i forbindelse med puljer osv.
557
fik individuel rådgivning til deres forening, frivillige fællesskab mv. om fx administrative byrder og foreningsdrift
230.000
årlige besøg på CFSA's hjemmeside frivillighed.dk

Nøgletal om CFSA's kurser og viden i 2023

3.700
frivillige, bestyrelsesmedlemmer, ledere og ansatte tilmeldte sig et af CFSA's kurser.
14.000+
bestillinger og downloads af CFSA's bøger og publikationer med viden, analyser, metoder, redskaber og anbefalinger.
200.000
visninger af CFSA's guider om foreningsstart, fundraising, bestyrelsesarbejde og håndtering af love og krav

Samarbejdspartnere

Som videns- og udviklingscenter og brobygger for frivilligheden på velfærdsområdet i Danmark samarbejder vi blandt andre med foreninger, organisationer, fonde, kommuner, forskningsinstitutioner, styrelser og ministerier i både Danmark og udlandet.