Videnstema

Videnstema #2 Frivilligheden topper i kommuner på landet

Malthe Lindholm og Mette Hjære

Er der forskel på det frivillige engagement på landet og i byerne? Med afsæt i aktuelle tal, interviews og forskning undersøger Videnstema #2 udfordringer og muligheder i danskernes frivillige engagement i land- og bykommuner.

Gennem de senere år har vi i vores undersøgelser set en tendens til, at det frivillige engagement varierer på tværs af de danske regioner. I den seneste befolkningsundersøgelse (2019) ligger det frivillige engagement en smule under landsgennemsnittet i Region Hovedstaden og Sjælland, mens det ligger lidt over over landsgennemsnittet i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. Fra forskningen ved vi desuden, at det frivillige engagement i landkommuner og yderkommuner er højere end i bykommunerne. Men der er ikke meget, der tyder på, at frivillige foreninger i byområder har vanskeligere ved at engagere og rekruttere frivillige end foreninger i landområder. Faktisk ser vi, at foreninger over alt i landet står over for mange af de samme udfordringer.

I Videnstema #2 dykker vi længere ned i de geografiske forskelle og ser på både regionale forskelle og på forskellen i det frivillige engagement i by og landkommuner. Analysen indeholder tal fra alle fem regioner.

Frivilligheden i forandring - Videnstema #2 analyserer frivilligheden på landet og i byerne med afsæt i aktuelle tal fra CFSA’s befolkningsundersøgelse (2019), interviews med frivillige foreninger og relevant forskning. Sidst i videnstemaet giver vi anbefalinger til, hvordan foreninger kan arbejde med udviklingen.   

Indhold i Videnstema #2

  1. Bagom tallene: Hvad er karakteristisk for det frivillige engagement på tværs af regioner?
  2. Hvad adskiller den typiske frivillige i landkommuner fra den typiske frivillige i bykommuner?
  3. Hvorfor er det frivillige engagement større på landet end i byen og hvilken betydning har dette for det frivillige sociale arbejde?
  4. Hvilke udfordringer er karakteristiske for organisationer i landkommuner og organisationer i bykommuner?
  5. Anbefalinger: Hvordan kan organisationerne imødekomme de udfordringer de står overfor i hhv. by og landkommuner?
  6. Litteraturliste

Videnstemaerne Frivillighed i forandring - en del af Frivilligrapport 2019-2021

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde.

Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse. Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af disse tre undersøgelser.

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler. 

none

Kontakt

Sarah Borger, kommunikationskonsulent hos CFSA
Kommunikationskonsulent og presseansvarlig

M +45 92 82 19 49

Foto af konsulent Malthe Lindholm Sørensen
Analysekonsulent

M +45 52 10 00 46

foto af analysekonsulent Mette Hjære
Chefkonsulent

M +45 52 10 00 41