Videnstema 6

Videnstema #6 Kompetenceudvikling kan give flere og mere tilfredse frivillige

Af Simon Dec Pedersen, Malthe Lindholm Sørensen og Mette Hjære

Tilbud om kompetenceudvikling som fx kurser og netværk er et stærkt værktøj i arbejdet med at tiltrække frivillige. I dette videnstema analyserer vi sammenhængen imellem kompetenceudvikling og antallet af frivillige i små og mellemstore landsorganisationer på socialområdet.

Med afsæt i tal fra CFSA's foreningsundersøgelse og forskningsprojektet MATCH, analyserer vi i dette videnstema, hvordan frivillige sociale organisationer kan bruge kompetenceudvikling til rekruttering og til at styrke frivilliges tilknytning til organisationen.  

Videnstemaet stiller skarpt på spørgsmålene: 

  • Hvordan udfolder forholdet mellem kompetenceudvikling og antallet af frivillige sig i små og mellemstore landsorganisationer på socialområdet? 
  • Hvordan kan kompetenceudvikling være med til at sikre et godt match mellem frivillige og det organisationsmiljø, de skal agere i? 
  • Hvordan påvirker frivilliges livsfase og alder deres forventninger til kompetenceudvikling? 

Den statistiske analyse viser, at mindre og mellemstore landsorganisationer på socialområdet, som tilbyder deres frivillige kompetenceudvikling, har flere frivillige end gennemsnittet. Sammenholdt med resultater fra forskningsprojektet MATCH bekræfter CFSA’s analyse dermed, at tilbud om kompetenceudvikling som fx kurser og netværk er et stærkt værktøj i arbejdet med at tiltrække frivillige.  

I videnstemaet præsenterer CFSA tre håndgribelige anbefalinger, som specifikt adresserer, hvordan små og mellemstore organisationer kan bruge kompetenceudvikling som en aktiv strategi til rekruttere og fastholde frivillige. 

CFSA's videnstemaer - en del af Frivilligrapporten​​​​

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse. 

Forlaget CFSA udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af Frivilligrapportens undersøgelser. I serien er tidligere udkommet:

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler. 

 

Forside af videnstema 6

Kontakt

Sarah Borger, kommunikationskonsulent hos CFSA
Kommunikationskonsulent og presseansvarlig

M +45 92 82 19 49

foto af analysekonsulent Mette Hjære
Chefkonsulent

M +45 52 10 00 41

Foto af konsulent Malthe Lindholm Sørensen
Analysekonsulent

M +45 52 10 00 46