Frivillighed i forandring: Analyser af aktuelle udviklingstendenser

Under titlen Frivillighed i forandring udgiver CFSA videnstemaer med faglige analyser af aktuelle udviklingstendenser i danskernes frivillige engagement

CFSA's videnstemaer i serien Frivillighed i forandring kvalificerer og perspektiverer aktuelle tal fra CFSA's befolkningsundersøgelse.

Foruden aktuelle tal fra Frivilligrapporten inddrager temaerne viden fra forskningen og fra CFSA's omfattende praksisviden.

Videnstemaerne indeholder CFSA's faglige anbefalinger til at imødekomme udfordringer og muligheder i den tendens, der beskrives i det enkelte videnstema.

Frivillighed i forandring: Analyser af aktuelle udviklingstendenser

  1. Flere frivillige engagerer sig i episodiske indsatser (september 2019)
  2. Frivillige på landet og i byerne (marts 2020)
  3. Samfundssind: Danskerne hjalp hinanden under corona (juli 2020)
  4. Tak for hjælpen! Brugerens respons påvirker frivilliges motivation (december 2020)
  5. Kommunalpolitikernes mødebord er ikke den eneste vej til indflydelse (december 2022)
  6. Kompetenceudvikling kan give flere og mere tilfredse frivillige (august 2023)