Netværk

Netværk for kommunale frivillighedskonsulenter

Et fagligt fællesskab, hvor du får viden, inspiration og redskaber, der styrker samarbejdet med frivillige og foreninger i din kommune.

Kommunernes samarbejde med frivillige og foreninger spiller en stadigt stigende rolle i udviklingen af vores velfærdssamfund. Vores netværk for kommunalt ansatte konsulenter er et rum for erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af kommunale grænser. Vi drøfter dilemmaer, udfordringer og deler de gode eksempler.

Netværk for kommunale frivillighedskonsulenter

3 fysiske møder
2 online møder
1 Netværksdøgn

Opdelt i Øst- og Vestdanmark

3.600 kr. ex. moms om året

Tilmeld dig netværket

Hvem kan være medlem?

Ansatte i landets kommuner, der arbejder med frivillighed på social-, ældre og/eller velfærdsområdet. Er du ansat i en af landets regioner, så kan du også være i målgruppen for netværket.

Netværkets medlemmer er fx frivilligkonsulenter og udviklingskonsulenter, men kan også have andre titler.

For at sikre det rette match mellem medlemmerne og netværkets formål, visiterer netværkslederen alle nye medlemmer til netværket.

Hvad får du ud af at deltage?

Med afsat i CFSA’s mangeårige viden om tværsektorielle samarbejder får du viden, redskaber og ny inspiration i dit arbejde med frivillighed.

  • 3 fysiske møder
  • 2 online møder
  • 1 netværksdøgn
  • 60 erfarne fagfæller der kan give viden og indsigt på tværs af kommunegrænser
  • Adgang til egen netværksplatform og forum
  • Direkte adgang til rådgivning og sparring hos CFSA’s eksperter
  • Nye bøger fra Forlaget CFSA gratis

Hvordan foregår møderne?

Netværket er delt op i to geografisk afgrænsede netværk – kommuner øst og vest for Storebælt.

Møderne faciliteres af netværkslederen fra CFSA. Der vil være inspirationsoplæg, workshops og god tid til faglige drøftelser og mulighed for sparring på konkrete udfordringer.

Temaerne vælges med inputs fra netværksmedlemmerne og møderækken bliver fastlagt årligt. Eksempler på temaer som vi har taget op er fx udfordringer i uddeling af §18-midler og frivilligkonsulentens organisering i kommunen.

Netværksmøderne foregår i fortrolighed.

Læs mere om CFSA’s netværk, prispolitik mv.

Netværksleder

none

Sigrid Bolet er rådgiver, underviser og konsulent ved CFSA med stor viden og erfaring med frivillighed, samarbejde mellem kommuner og civilsamfund, foreningsrådgivning og bestyrelsesarbejde. Sigrid er en erfaren konsulent, netværksfacilitator og projektleder med indgående kendskab til civilsamfundsområdet, offentlig forvaltning og tværsektorielt samarbejde. Sigrid er bachelor i Statskundskab og cand. mag. i Kultur og Formidling og har i mange år været aktiv frivillig og bestyrelsesmedlem i foreninger på både kultur- og socialområdet.

Tid og sted

Ansøgningsfrist
Kursusnummer
B021-22

Praktiske spørgsmål - kontakt

none
Konsulent og rådgiver

M +45 92 82 68 89