Videnstema

Videnstema #4 Tak for hjælpen! Brugerens respons påvirker frivilliges motivation

Nathalie Perregaard, Malthe Lindholm og Suzette Frovin. Med bidrag af Mette Hjære og Thit Bast Schmidt

Hvilken betydning har brugerens anerkendelse af den frivilliges indsats egentlig for den frivilliges motivation? Det analyserer vi i dette videnstema, hvor du også kan blive klogere på, hvorfor frivillige sociale relationer sommetider går i hårdknude og få gode råd til at arbejde med gensidig anerkendelse i relationen mellem brugere og frivillige.

At frivillige bliver motiveret af, at deres indsats er meningsfuld for dem selv er velkendt. Til gengæld har vi ikke tidligere for alvor beskæftiget os med, hvad brugerens anerkendelse
betyder for den frivilliges motivation. Med afsæt i den amerikanske sociolog Candace Clarks sympatiforskning og den befolkningsundersøgelse, som CFSA gennemførte sammen med
Københavns Universitet i foråret 2020, stiller vi i dette videnstema skarpt på den gensidige relation mellem frivillig og bruger. Som du vil se gennem videnstemaet har brugerens anerkendelse nemlig indflydelse på den frivilliges motivation.

Ved at forstå de roller og dynamikker, der er på spil i relationer mellem frivillige og brugere, kan I som forening bedre ruste jer til at imødekomme dalende motivation hos frivillige eller til at
håndtere konflikter mellem frivillige og brugere. Der er inspiration at hente i de to cases fra hhv. Børns Voksenvenner og SIND, ligesom vi giver gode råd til, hvordan I blandt andet kan arbejde med at understøtte brugerne i at anerkende den frivilliges indsats til gavn for begge parter.

Indhold i Videnstema #4 

  • Hvad kendetegner gensidige, anerkendende relationer mellem frivillige og brugere?
  • Hvem er den typiske frivillige og den typiske bruger i et socioøkonomisk perspektiv?
  • Hvilke underliggende krav kan der være til brugerne af frivillige sociale tilbud? 
  • Hvordan kan foreninger arbejde med at understøtte det ensidige udbytte af den frivillige indsats? 

Videnstemaerne Frivillighed i forandring - en del af Frivilligrapport 2019-2021

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af Frivilligrapportens undersøgelser. I serien er tidligere udkommet:

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler. 

none

Kontakt

Sarah Borger, kommunikationskonsulent hos CFSA
Kommunikationskonsulent og presseansvarlig

M +45 92 82 19 49

foto af analysekonsulent Mette Hjære
Chefkonsulent

M +45 52 10 00 41