Privatlivspolitik

Vi har oplysningspligt over for de personer, vi registrerer oplysninger om. Som en del af denne pligt har vi udarbejdet en privatlivspolitik, som informerer om, hvorfor, hvornår, hvordan og til hvad vi bruger dine personoplysninger, samt hvem du kan henvende dig til, hvis du vil have rettet eller slettet de oplysninger vi har om dig.

1. Generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (privatlivspolitik) beskriver, hvordan Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) indsamler og behandler oplysninger om dig, når du kommunikerer med os, bestiller ydelser hos os eller benytter vores hjemmeside.

Vores ydelser er rettet mod frivillige og ansatte i foreninger, landsorganisationer, frivilligcentre, fonde, kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder og private virksomheder. De oplysninger vi behandler, handler derfor primært om den organisation eller arbejdsplads, du repræsenterer.

Hvis du kontakter os som privatperson, behandler vi de oplysninger du giver os eller som vi indsamler i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til vores privatlivspolitik. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

CFSA er dataansvarlig

CFSA er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til CFSA vedrørende dine personoplysninger og vores privatlivspolitik kan ske til Jeanette Immerkjær Kirkegaard, sekretariats- og digitaliseringsmedarbejder, mail: info@frivillighed.dk, telefon: 66 14 60 61. Se også kontaktoplysningerne der er anført under ”Kontakt”.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?

1. Når du besøger hjemmesiden:

Frivillighed.dk benytter ikke cookies. Vi benytter trafikanalyseværktøjet fra Matomo til at følge de besøgendes brug af siderne. Vi har fravalgt at kunne genkende tilbagevende besøgende, hvorfor der ikke anvendes cookies (og heller ikke IP-oplysninger). De anonyme oplysninger om de enkelte besøg gemmes på en server som kun CFSA og systemleverandøren har adgang til. Oplysningerne benyttes alene til at vores egne rapporter om brug af hjemmesiden. Data videregives ikke til 3. part.

Du kan læse mere om cookies og reglerne herom i Cookiebekendtgørelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/cookies

2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du tilladelse til, at vi må:

 • indsamle oplysninger om dit navn, din e-mailadresse og evt. den organisation du repræsenterer
 • tracke data om åbninger og klik på links og artikler.

Formålet er, at vi fortsat kan sende dig CFSA's nyhedsbreve og relevant information om vores aktiviteter og tilbud og samtidig har mulighed for at optimere tilrettelæggelsen og udsendelsen af vores  nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (Interesseafvejningsreglen).

3. Når du bestiller en ydelse hos os (fx en bog eller en rapport): Vi indsamler oplysninger om dit navn, adresse, hvilken organisation du repræsenterer, telefonnummer, betalingsmåde, betalingsoplysninger, oplysninger om hvilke ydelser, du bestiller.

 • Formålet med denne behandling er, at vi kan levere tilbuddet eller den aftalte ydelser, og for i øvrigt at opfylde den aftale vi har indgået med dig/den organisation, du repræsenterer, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at reklamere.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

4. Når du tilmelder dig eller deltager i et kursus, webinar, netværk eller aktivitet hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer og hvilken organisation du repræsenterer – herunder din funktion, opgaver samt evt. dine ønsker og behov i forhold til deltagelse i kursusaktiviteten.

 • Formålet med denne behandling er, at se om du er i målgruppen for aktiviteten og vi kan godkende din deltagelse i den aktivitet, som du har tilmeldt dig.  Derudover bruger vi oplysningerne til at administrere din deltagelse i vores kurser, webinarer, møder, konferencer og andre aktiviteter.
 • Vi benytter blandt andet dine oplysninger når vi kontakter dig, eller den organisation, du repræsenterer, om din vurdering og tilfredshed med aktiviteten og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende aktiviteter, som vi vurderer, kan have din og din organisations interesse.
 • Når du tilmelder dig, er din tilmelding og vores godkendelse heraf (aftalen) det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

5. Når du søger en stilling: Vi indsamler oplysninger om dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, tidligere beskæftigelse og uddannelser:

 • Når du søger en stilling hos, sker det primært gennem vores rekrutteringssystem via Jobnext. Her får du automatisk adgang til vores fortrolighedspolitik, hvor du får oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i rekrutteringsprocessen. Ansøgninger, der ikke fører til ansættelse, slettes hos os efter seks måneder.
 • Hvis du sender en uopfordret ansøgning, sletter vi dine oplysninger efter tre måneder, med mindre vi specifikt aftaler at gemme dine oplysninger.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

6. Når du har spørgsmål til vores rådgivning eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer og dit spørgsmål.

 • Formålet med behandlingen er at se, om du er i målgruppen for CFSA's rådgivning og besvare dit spørgsmål eller for at vi kan kommunikere med dig og yde dig den service, du ønsker.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

7. Når du er kontaktperson for en organisation, der er kunde hos os: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken organisation du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon, og yde dig og den organisation, du repræsenterer, den bedst mulige service, herunder at tage hensyn til særlige ønsker og behov, samt give os forudsætningerne for at kunne tilbyde den organisation, du repræsenterer relevant information og viden.
 • Vi benytter endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den organisation, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser og/eller til at sende dig information om samme eller tilsvarende ydelser, som vi vurderer, kan have din eller din organisations interesse.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

8. Når du repræsenterer en leverandør: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

 • Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Modtagere af personoplysninger, herunder tredjelands-overførsler

 • Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via hjemmesiden og nyhedsbrevet.
 • Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som CFSA er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os. Databehandleren er underlagt fortrolighed. Vi indgår skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

4. Hvornår sletter vi dine personoplysninger

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. pkt. 2.1, slettes senest, når du ikke har besøgt hjemmesiden i mere end 36 måneder.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes, når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.
 • Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.3. (ydelser) og 2.4. (deltagelse i aktiviteter), vil som udgangspunkt blive slettet eller anonymiseret 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet trækkes tilbage. Oplysningerne kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

5. Dine rettigheder

Vi passer godt på dine oplysninger og overholder de gældende regler om persondatasikkerhed. For at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

Retten til indsigt: Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@frivillighed.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at sende os en mail, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

Retten til indsigelse: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Se mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder 

Retten til at klage: Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

Læs mere om klage til Datatilsynet 

Kontakt

Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores privatlivspolitk, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte Center for Frivilligt Socialt Arbejde, mail: info@frivillighed.dk, telefon: 66 14 60 61

Ændringer i persondatapolitikken

Når vi foretager ændringer i vores privatlivspolitik, kan du altid finde den nyeste version på frivillighed.dk.

Opdateret 31. oktober 2023.