Whistleblowertilbud til det frivillige sociale område

Center for Frivilligt Socialt Arbejde etablerer 31. august 2020 Whistleblowertilbud på det frivillige sociale område. Tilbuddet var en del af udmøntningen af reserven på socialområdet for 2020 og løber foreløbig frem til bevillingsperioden udløber ved årsskiftet 2022/23.

Partierne bag aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 er enige om at etablere et Whistleblowertilbud til det frivillige sociale område. 

Se hjemmesiden for Whistleblowertilbud til det frivillige sociale område

Formålet med tilbuddet er at forebygge svindel og negative historier om de frivillige sociale organisationer. Ligeledes giver tilbuddet frivillige sociale organisationer viden og mulighed for at handle på eventuelle uregelmæssigheder og ulovligheder. Alt i alt er det et ønske fra partierne bag aftalen, at et whistleblowertilbud bidrager til at styrke gennemsigtighed og troværdighed i den frivillige sociale sektor.

Whistleblowertilbuddet løber i første omgang frem til 2023.

Læs evt. mere om bevillingen til tilbuddet i Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023  

CFSA’s rolle og ansvar

Tilbuddet om at afgive en whistleblower-indberetning giver frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i på det frivillige sociale område mulighed for anonymt og fortroligt at få sparring og viden om muligheder inden for whistleblowertilbuddets formål. Det nye tilbud kan anvendes ved særlig pin-kode eller ved brug af særlig fortrolig blanket.

Det nye tilbud bliver en del af CFSA store rådgivningsarbejde på det frivillige sociale område, dog kan kun særlige ansatte ved centret håndterer henvendelserne.

Eftersom Center for Frivilligt Socialt Arbejde ikke er en myndighed, har CFSA ikke juridisk hjemmel til at være aktør i de sager, som kan komme frem. Derfor har CFSA lagt vægt på at formidle oversigt over, hvilke myndigheder der kan være relevante at kontakte. Ligeledes har CFSA produceret en oversigt over eksempler på spørgsmål til centrets rådgivning og eksempler på svar, som kan afklare mulige brugere af det nye tilbud om de forskellige muligheder samt, hvornår en uenighed mv. er et internt foreningsanliggende.

Se overblikket over myndigheder det kan være relevant at kontakte

I helt særlige tilfælde kan CFSA videreformidle en whistleblower-indberetning til en statslig myndighed, hvis Centrets ledelse vurderer, at der er begrundet mistanke om ulovlig adfærd og snyd i den frivillige sociale sektor.

Læs mere om, hvordan CFSA håndterer indberetninger