Videnstema

Videnstema #3 Samfundssind: Danskerne hjalp hinanden under corona

Malthe Lindholm, Natalie Perregaard, Mette Hjære og Suzette Frovin

Coronakrisen viste, at borgerne i den grad er klar til at hjælpe deres medmennesker, når der er brug for det. Med afsæt i tal fra en stor befolkningsundersøgelse af hjælpen under corona beskriver Videnstemaet en profil af hjælperne og giver bud på, hvordan foreninger kan bruge viden fra coronakrisen til at udvikle det frivillige engagement.

Henover mange uger i foråret 2020 var foreningslivet mere eller mindre lukket ned som følge coronakrisen. Det betød, at de opgaver, som normalt løftes af organiserede frivillige i hele landet blev sat på pause eller måtte gentænkes. Samtidig så vi, at mennesker over alt i landet fra den ene dag til anden på egen hånd rakte ud til dem, der var særligt påvirket af og havde brug for hjælp under corona. Og netop den situation var en anledning til at undersøge den hjælp, som under normale omstændigheder er vanskelig at kortlægge.

I samarbejde med Sociologisk Institut på Københavns Universitet har Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) gennemført en stor befolkningsundersøgelse under titlen ’Solidaritet og frivillighed i coronakrisen’. Mere end 3.000 danskere har svaret på det spørgeskema, som vi udsendte sammen med Danmarks Statistik i de første uger under corona. Det er den undersøgelse, der ligger til grund for Videnstema #3 Danskerne hjælper trods coronanedlukning.

Undersøgelsen kortlægger desuden to typer af hjælpere: Dem, der hjælper i eget netværk, som primært udfører omsorgsopgaver, og dem, der hjælper uden for eget netværk, som oftere hjælper ved at donere penge enten til coronarelaterede initiativer eller til enkeltpersoner.

Med afsæt i de to typer coronahjælpere analyserer vi i Videnstema #3, hvem hjælperne er, og hvilken hjælp, de har givet. Afslutningsvis ser vi på, hvilke refleksioner analysen giver anledning til for foreninger og civilsamfundsaktører post-corona.

Indhold i Videnstema #3

  • Hvem er hjælperne og hvordan har de hjulpet?
  • Hvorfor ser vi flere, der hjælper i eget netværk under corona?
  • Hvordan adskiller motiverne for at hjælpe under corona sig fra organiserede frivilliges motivation?
  • Hvordan viden om coronahjælp anvendes til at (videre)udvikle foreninger og frivillighed?

Videnstemaerne Frivilligheden i forandring - en del af Frivilligrapport 2019-2021

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af Frivilligrapportens undersøgelser. I serien er tidligere udkommet:

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler. 

none

Kontakt

Sarah Borger, kommunikationskonsulent hos CFSA
Kommunikationskonsulent og presseansvarlig

M +45 92 82 19 49

Foto af konsulent Malthe Lindholm Sørensen
Analysekonsulent

M +45 52 10 00 46

foto af analysekonsulent Mette Hjære
Chefkonsulent

M +45 52 10 00 41