Bog

Den korte vej til et godt MATCH

Af Lars Skov Henriksen, Ane Grubb, Hans-Peter Y. Qvist, Elisabeth Lilleøre Holstein og Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Hvad skal der til for at skabe et godt match mellem organisationer og frivillige? Det spørgsmål stiller mange organisationer sig i en tid, hvor antallet af brugere og dermed også behovet for flere frivillige stiger. I denne pixiudgave af forskningsrapporten fra Matchprojektet formidles fund og vigtige pointer om rekruttering og fastholdelse af frivillige i en kort praksisrettet udgave.

Hvad skal der til for at skabe et godt match mellem organisationer og frivillige? Det spørgsmål stiller mange organisationer sig i en tid, hvor antallet af brugere og dermed også behovet for flere frivillige stiger.

Det 2-årige forskningsprojekt Match, som er afsluttet i december 2022, føjer nye perspektiver til arbejdet med at rekruttere og fastholde frivillige. Undersøgelsen stiller blandt andet skarpt på potentialet i at arbejde målrettet med anerkendelse af de frivillige allerede, når de træder ind ad døren, og på det potentiale, der ligger i at udvikle mere mangfoldige frivilligfællesskaber, som flere potentielle frivillige kan spejle sig i.

Viden og inspiration til foreninger og organisationer, der skal rekruttere og fastholde frivillige

I 'Den korte vej til et godt MATCH', som er en pixiudgave af forskningsrapporten fra Matchprojektet,  præsenterer vi de vigtigste fund og pointer i en kortere og mere praksisrettet udgave.

Du kan downloade pixiudgaven her til højre på siden.

I pixiudgaven kan du blandt andet læse om rekrutteringsprocessens fire faser - lige fra at forstå hvem de frivillige i det sociale arbejde er, det indledende rekrutteringsarbejde og den første modtagelse - til det vigtige arbejde med at fastholde og tilknytte frivillige til organisationen.  

Læs også om, hvordan forventningsafstemning, anerkendelse, supervision fra ledelsen, sparring med andre frivillige og relationen til brugerne er afgørende for frivilliges trivsel og fastholdelse.

Ud over de vigtige pointer giver pixi-udgaven overblik og links til redskaber, bøger og artikler med inspiration til foreninger og frivillige organisationers konkrete arbejde med at rekruttere og fastholde frivillige .

Matchprojektet er gennemført af Aalborg Universitet i samarbejde med CFSA med støtte fra VELUX Fonden.

Forsidefoto af pixiudgaven Den korte vej til et godt match