Videnstema #6

Kompetenceudvikling kan give flere og mere tilfredse frivillige

Cecilie Seidelin Petersen, kommunikationskonsulent hos CFSA

Tilbud om kompetenceudvikling som fx kurser og netværk er et stærkt værktøj i arbejdet med at tiltrække frivillige. I CFSA's nye videnstema analyserer vi sammenhængen imellem kompetenceudvikling og antallet af frivillige i små og mellemstore landsorganisationer på socialområdet.

Indhold
Videnstema #6
Videnstema 6 forside-illustration

For mange frivillige foreninger og organisationer er arbejdet med kompetenceudvikling, læring og udvikling af frivillige en central opgave. Med afsæt i CFSA's foreningsundersøgelse og forskningsprojektet MATCH analyserer vi i vores nye videnstema, hvordan frivillige sociale organisationer kan bruge kompetenceudvikling til rekruttering og til at styrke frivilliges tilknytning til organisationen.

Videnstemaet undersøger sammenhænge imellem antallet af frivillige i organisationer og udbuddet af kompetenceudvikling, hvordan kompetenceudvikling kan sikre frivilliges tilknytning til organisationen og hvilke ønsker frivillige har til kurser og uddannelse,

Analysen viser, at de organisationer som udbyder kompetenceudvikling har flere frivillige end gennemsnittet. Det tyder derfor på, at kurser og netværk er afgørende for rekruttering af nye frivillige.

Organisationers rekrutteringsstrategi bør derfor samtænkes med kompetenceudviklingen af frivillige. Det giver vi nogle konkrete anbefalinger til i vores videnstema, som er det sjette i rækken af vores serie 'Frivillighed i forandring'.

Læs "Videnstema #6 Kompetenceudvikling kan give flere og mere tilfredse frivillige".

CFSA's videnstemaer - en del af Frivilligrapporten​​​​

Siden 2010 har Frivilligrapporten løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære og almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en kommuneundersøgelse.

Forlaget CFSA udgiver løbende Videnstemaer på baggrund af Frivilligrapportens undersøgelser. I serien er tidligere udkommet:

Frivilligrapporten er finansieret af statslige midler.