Motivation

Guider

  • Webguide

    En FrivilligUdviklingsSamtale (FUS) kan være et godt redskab til at styrke frivilliges trivsel og motivation og samtidigt få unikke ideer til at udvikle jeres forening.

  • Webguide

    Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med at motivere frivillige og fastholde dem i jeres organisation eller forening. Brug guidens anbefalinger til at arbejde systematisk med rekruttering og ledelse af jeres frivillige.

Bøger