Økonomi, budget og regnskab

Guider

 • Webguide

  Øvelsen "Bør og Gør" kan I bruge, når I skal i gang med at lægge budget for foreningen - typisk i efteråret. Bagefter kan foreningens kasserer og evt. sekretariatslederen udforme et endeligt udkast, som bestyrelsen skal godkende.

 • Webguide

  Få en introduktion til fundraising og hvordan I søger penge og ressourcer fra puljer og fonde, som sikrer foreningens drift eller muliggør nye aktiviteter og projekter.

 • Webguide

  Få indblik i de regler for moms I som forening er underlagt. Læs også om foreningens pligt til at afregne moms af salg og køb af varer og tjenester.

 • Webguide

  Få svar på spørgsmål om foreningens økonomi og et godt overblik over dit ansvar som bestyrelsesmedlem i foreninger og frivillige organisationer.

 • Værktøjer og øvelser

  Når I lægger budget for det kommende år, er det vigtigt at have et godt overblik over de penge og ressourcer I har til rådighed.

 • Webguide

  Få svar på spørgsmål om dine opgaver og rolle som kasserer og hvordan økonomien typisk styres i frivillige foreninger.

Bøger

 • CFSA's rapporter og håndbøger

  none Grundbogen 'At lede en sag' giver trin for trin svar på væsentlige spørgsmål om bestyrelsens ansvar og opgaver. Her er redskaber, forslag til refleksionsspørgsmål og konkrete anvisninger til, hvordan en bestyrelse håndterer ansvaret som øverste valgte ledelse i overensstemmelse med foreningens formål.

Nyheder og artikler