Trivsel og arbejdsmiljø

Guider

 • Webguide

  Få overblik over de vigtigste regler for arbejdsmiljø i foreninger og frivillige organisationer. Få også svar på, spørgsmål om organisering af jeres arbejdsmiljøarbejde (AMO) og hvornår I er fritaget for krav om arbejdspladsvurdering (APV).

 • Webguide

  En guide til foreninger og frivillige organisationer om, hvordan en samværspolitik kan forebygge mistrivsel og sikre et godt samvær mellem frivillige, ansatte, medlemmer og brugere samt andre, der kommer I foreningen.

 • Webguide

  Få råd om, hvornår I som forening skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for jeres frivillige.

 • Webguide

  En FrivilligUdviklingsSamtale (FUS) kan være et godt redskab til at styrke frivilliges trivsel og motivation og samtidigt få unikke ideer til at udvikle jeres forening.

 • Webguide

  Få overblik og svar på, hvordan du som leder i en frivillig social organisation, kan reagere og håndtere krænkende handlinger som f.eks. mobning, diskrimination og seksuel chikane blandt jeres frivillige.

Bøger

 • CFSA's rapporter og håndbøger

  none Grundbogen 'At lede en sag' giver trin for trin svar på væsentlige spørgsmål om bestyrelsens ansvar og opgaver. Her er redskaber, forslag til refleksionsspørgsmål og konkrete anvisninger til, hvordan en bestyrelse håndterer ansvaret som øverste valgte ledelse i overensstemmelse med foreningens formål.

Nyheder og artikler