Rekruttering og ledelse af frivillige

Vi kan hjælpe jer med oplæg, kurser og forløb med solid viden og brugbare værktøjer, der styrker jeres arbejde med rekruttering og ledelse af frivillige. Vi tilbyder sparring på ledelsesudfordringer, når man leder mennesker, som ikke motiveres af løn, og rådgiver om forandring af frivilligkulturen og udvikling af frivilligpolitikker, der motiverer frivillige og gavner foreningens frivillige sociale indsats.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige er en af kerneudfordringerne for foreninger og landsorganisationer i det frivillige sociale arbejde. At rekruttere og lede frivillig kræver nemlig viden. Viden om mennesker, om psykologien, motiverne og drivkraften bag det frivillige engagement. Viden om, hvilke krav frivillige stiller til det frivillige arbejde, og ikke mindst viden om, hvordan man skaber gode rammer for et levende og aktivt frivilligt engagement.

PÅ CFSA er vi eksperter i rekruttering, motivation, fastholdelse og ledelse af frivillige. Vi kombinerer vores omfattende faglige og praksisbaserede viden med den nyeste forskning på området og tilbyder konsulentbistand, der er kendetegnet af:

  • Omfattende viden om drivkraften bag det frivillige engagement
  • Ekspertise i det frivillige engagements livscyklus - herunder hvordan frivillige motiveres og ledes i forskellige faser
  • Solid erfaring med at udvikle bæredygtige frivilligpolitikker, der virker i praksis. 

Vi tilbyder kortere oplæg og workshops om rekruttering og ledelse af frivillige, og kan også facilitere  længere udviklingsforløb og evalueringer af foreningens frivilligpolitik.

Viden om rekruttering, motivation og fastholdelse af frivillige

Vi udgiver faglige temaer, artikler, guider og værktøjer om en lang række emner - heriblandt om rekruttering, motivation og fastholdelse.

Se fx vores faglige temaer om: