Bog

Ledelse på et frivilligt fundament

Antologien er tænkt som inspiration til dig, der har ledelses- og koordinationsopgaver i frivillige organisationer og er en oplagt mulighed for at få kigget eget lederskab efter i sømmene og hente inspiration til at videreudvikle dine egne ledelseskompetencer.

Bogen er et inspirationskatalog og består af 8 artikler skrevet af konsulenter fra frivillige sociale organisationer og undervisere på Uddannelsespuljens kurser.

Bogens forfattere beskriver fra hver deres indfaldsvinkel forskellige dilemmaer og forhold af relevans for ledelse og koordinering af frivilligt arbejde i frivillige sociale organisationer.

Udsolgt på tryk

Indhold

Forord

Indledning

Lederskab i frivilligt socialt arbejde –et filosofisk perspektiv 
Af Michael Højlund Larsen

Styrker i det frivillige arbejde og styrkebaseret ledelse 
Af Jens Boris Larsen

Teori U –et ledelsesværktøj særligt egnet til de vilkår, der karakteriserer den frivillige verden 
Af Mikkel Kreiner-Møller

Lederskab med ”Plads til forskelle” 
Af Per Larsen

Relationsbaseret ledelse –når visionen bæres frem med lilla ble og taktstok 
Af Pia Halkier Bjerring

Konfliktløsning som ledelsesværktøj 
Af Mette Lindgren Helde

At lede et fællesskab 
Af Rillo Rud

Den inkluderende ledelsesstil
Af Shahin Laghaei

Forsidefoto: Ledelse på et frivilligt fundament