Organisations- og strategiudvikling

Vi kan hjælpe jer med at facilitere udviklings- og strategiprocesser, der skaber bæredygtige forandringer og udvikling af jeres forening eller organisation.

CFSA-konsulenter

Hvordan skaber I bæredygtig forandring i jeres organisation? Hvordan bevæger en forening sig fra snak om abstrakte visioner til konkrete strategier, der kan omsættes til handling? Og hvordan får man alle – lige fra den frivillige til bestyrelsesformanden – med på legen?

Når en frivillig social organisation gennemgår en udviklingsproces, kan det være en udfordring at sikre ejerskab for udviklingen blandt alle. Og det kan også være en udfordring at skabe en forandring, der er tro mod den overordnede vision.  

På CFSA er vi eksperter i at facilitere bæredygtige udviklingsprocesser i foreninger og organisationer. Når vi indgår i disse processer lægger vi særligt vægt på:

  • At facilitere processer, der tager udgangspunkt i den enkelte forenings værdigrundlag og udvikler strategier, der afspejler denne
  • At tilrettelægge processer, hvor alle aktører føler sig hørt
  • At inddrage frivillige og andre aktører i udviklingsprocessen, når det er relevant  

Vi tilbyder oplæg, kurser og konsulentforløb til foreninger og organisationer, der ønsker at opbygge kapacitet og skabe forandring og udvikling i deres organisation.

Viden og rådgivning om ledelse og strategi i frivillige organisationer

Vi udgiver faglige artikler, guider og værktøjer om en lang række emner - heriblandt om ledelse, udvikling og strategi i frivillige organisationer. Læs fx: