Bestyrelsesarbejde og ledelse i foreninger

Vi kan hjælpe jer med konstruktive løsninger på udfordringer med bestyrelsesarbejdet og ledelse i foreningen, der sikrer driften og understøtter samarbejdet og udviklingen af foreningen. Vi hjælper også med konfliktløsning i bestyrelser og rådgiver om strategisk ledelse og forandringsprocesser.

bestyrelsesarbejde
Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer

CFSA's grundbog At lede en sag, er et godt sted at starte for både nye og garvede bestyrelsesmedlemmer. Bogen er et værdifuldt værktøj for bestyrelser, der i fællesskab ønsker at udvikle gode arbejdsgange, den strategisk tænkning og samspillet med organisationens daglige leder.

Download grundbogen At lede en sag

Foreninger ledes kollektivt – ofte af bestyrelser, der består af frivillige. Frivillige, der ikke nødvendigvis har erfaring med ledelse, strategi og budgetter. Så hvordan leder man en forening på den bedst mulige måde? Hvad gør man hvis bestyrelsesmedlemmerne bliver uenige? Og hvordan var det nu lige med de formelle regler, bestyrelsens rolle og ansvar, opgaverne og udviklingen af foreningens arbejde?

Skræddersyede forløb og forandringsprocesser

CFSA's konsulenter har mange års erfaring med at udvikle skræddersyede forløb, undervisning og processer om ledelse, bestyrelsesarbejde og foreningsudvikling. Afhængig af jeres behov kan et forløb indeholde fx rådgivning, facilitering, mødebistand eller workshops.

Vi har stor ekspertise i at rådgive om øget samarbejde og konfliktløsning i foreninger og bestyrelser og stor erfaring i at rådgive i strategisk ledelse og forandringsprocesser i foreninger.

Vi har:

  • Omfattende viden om de formelle regler for ledelse i foreninger som fx bestyrelsesansvar, forsikring, habilitet og tavshedspligt
  • Ekspertise i rådgivning om samarbejde og konfliktløsning i foreninger og bestyrelser
  • Stor ledelseserfaring og kan sparre om strategisk ledelse, udviklings- og forandringsprocesser i foreninger

Vi tilbyder os også som dirigenter og ordstyrer ved eksempelvis generalforsamlinger eller årsmøder i større foreninger og landsorganisationer på socialområdet.

Viden og rådgivning om bestyrelsesarbejde og ledelse

Vi udgiver guider med inspiration og svar på de mest almindelige spørgsmål som ledelse og bestyrelsesarbejdet i frivillige foreninger giver anledning til. Vi rådgiver også om jura og regler på området.

Se vores faglige temaer og guider om bestyrelsesarbejde