Dokumentation og evaluering

Vi kan hjælpe jer med opgaver om dokumentation og evaluering af jeres frivillige sociale indsats, så I får et solidt fundament for at udvikle jeres arbejde og indsats i en meningsfuld retning.

Nye tal og fakta om det sociale foreningsDanmark

Som frivillig social organisation, er det naturligt, at I er optaget af, om jeres arbejde og indsats gør en forskel for de mennesker, I vil hjælpe. Et skridt på vejen er, at I forstår jeres måde at arbejde på og ved, hvad der virker. Ofte mødes I også med krav fra omverdenen om at kunne dokumentere jeres indsats, særligt når I fx søger midler til aktiviteter og projekter fra offentlige puljer og fonde.

Men hvordan kan I måle værdien af jeres frivillige sociale arbejde? Hvordan sikrer I jer, at I dokumenterer, så det giver mening og evaluerer på de rigtige parametre?

På CFSA kan vi hjælpe jer med at få et godt fundament, så I kan udvikle foreningens arbejde og indsats i en meningsfuld retning.

Rådgivning, sparring og konsulenthjælp til evaluering og dokumentationsopgaver

Vi udfører evalueringer og dokumentationsopgaver for foreninger, frivillige sociale organisationer, fonde, kommuner, regioner og andre aktører på det frivillige sociale område.

Alt efter jeres behov kan vi også hjælpe jer med kortere oplæg eller en workshop,  hvor vi sammen udvikler en forandringsteori. Vi faciliterer også gerne længere forløb, hvor vi hjælper jer med at etablere et fuldt dokumentationssystem, som inkluderer udvikling af indikatorer, dataindsamling og implementering.

Når vi hjælpe jer med at dokumentere og evaluerer jeres frivillige sociale indsats, lægger vi vægt på, at I får en dokumentationspraksis, der er bæredygtig og giver mening for netop jeres forening og at evalueringer af jeres frivillige sociale arbejde medtager perspektiver fra alle relevante aktører som fx bestyrelsen, frivillige, ansatte, brugere med flere.

Tema om vidensarbejde og dokumentation

I CFSA's faglige tema Dokumentation og vidensarbejde i frivillige sociale organisationer har vi samlet en række guider, artikler og værktøjer, der hjælper jer med dokumentations- og vidensarbejdet, hvor I fx skal opstille en forandringsteori og indsamle data om en aktivitet eller frivillig social indsats.

Grundkurser om dokumentation og evaluering

Vi tilbyder skræddersyede kurser om vidensarbejde, dokumentation og evaluering af frivilligt socialt arbejde.

Et typisk kursus kan fx indeholde en præsentation af de mest centrale begreber og metoder, som du møder. Vi kan også give en introduktion til , hvordan du og din forening griber dokumentationsarbejdet an, og formidle viden og elementer fra dokumentations-værktøjskassen: Hvilken viden har I brug for at indhente? Hvad skal I bruge denne viden til? Hvilke metoder kan I anvende? 

På vores kurser kan vi også sætte fokus på dilemmaer i dokumentation, og hvordan I kan tænke frivilligheden ind i dokumentationsarbejdet – både som en værdi, ressource, metode osv.