Tema

Rekruttering af frivillige

I har opgaverne, og nu mangler I frivillige til at udføre dem. I processen med at få nye frivillige involveret i foreningens arbejde, er det afgørende, at I målretter kommunikationen til de rigtige mennesker, byder dem ordentlig velkommen og afstemmer jeres gensidige forventninger helt fra begyndelsen.

Hvordan rekrutterer vi flere frivillige?

Fokusér på udvalgte grupper

Når I skal rekruttere nye frivillige, er det vigtigt at lægge jer fast på, hvad det er for nogle grupper, I primært vil henvende jer til. Er det yngre mennesker? Seniorer? Folk med bestemte kompetencer eller netværk? Når I kender målgruppen, kan I nemmere vælge det rette budskab og den rigtige kanal til at nå den. Hvis I forsøger at ramme alle, er det nemlig vanskeligt at finde frem til, hvor og hvordan I skal nå de rette mennesker  

Find det rette match

Hvis jeres rekrutteringsindsats skal være en succes, er det afgørende, at den ikke kun munder ud i et enkelt eller få besøg, inden den frivilliges interesse dør ud. I den forbindelse er det vigtigt, at I afdækker den enkelte frivilliges motivation for at engagere sig. Mange socialfrivillige er særligt motiveret af at ville hjælpe andre. For nogle er det ønsket om at ville løse et konkret problem i lokalområdet eller personlig udvikling, der får dem til at opsøge og engagere sig i frivilligt arbejde. Lyt til frivilliges ønsker til arbejdet. Mens nogle elsker at afvikle konkrete aktiviteter, har andre lyst og kompetencer til at bruge deres kræfter på at planlægge og koordinerer. Brug tid på at afstemme forventninger og opgaver, så I kan finde det bedste match mellem lyst, evner og opgaver.

5 tips, når I skal rekruttere nye frivillige

1

Klarlæg indsatsen

Beskriv opgaverne så konkret som muligt. Hvad er målet? Hvad kræver opgaverne? Hvor lang tid tager de? Hvem samarbejder man med? Hvilken grad af indflydelse har man selv? Hvordan bidrager arbejdet til at gøre en forskel for andre? Øvelsen giver jer et godt fundament, når I tilrettelægger den videre rekrutteringsproces.

2

Kommunikér målrettet

Den mest effektive rekrutteringsform er den direkte opfordring ansigt til ansigt. Er det ikke muligt, skal I udvælge få, men præcise målgrupper og kommunikationskanaler, som I vil koncentrere jer om, så I bruger kræfterne mest effektivt.

3

Grib interessen

Potentielle frivillige forventer at få en tilbagemelding umiddelbart efter, at de har tilbudt at hjælpe, så svar hurtigt tilbage på henvendelser.

4

Tag godt i mod

En god velkomst er afgørende for en god start. Afklar, hvem der tager i mod, hjælper i gang og følger op på den frivillige. Læs mere om den gode velkomst i foreningen

5

Afstem forventninger

Afdæk den frivilliges motivation, og fortæl hvad det frivillige arbejde hos jer handler om og indebærer. Hvordan matcher I bedst den enkelte frivillige med opgaverne? Læs mere om frivilliges motivation og engagement

Øvelser til rekrutteringsarbejdet

Foreningens første ansatte medarbejder

Matchøvelsen

Netværksøvelse

Netværksøvelsen

Strategi

Kampagneøvelsen

Den typiske frivillige på social- og velfærdsområdet

Den typiske socialfrivillige

Brug os til at nå i mål med jeres rekrutteringsindsats

På Center for Frivilligt Socialt Arbejde har vi stor viden om rekruttering af frivillige, den gode velkomst, motivation og organisatorisk tilknytning. Vi har udgivet bogen "Få frivillige? En håndbog i frivilligrekruttering".
Vi tilbyder at udvikle skræddersyede tilbud, så I kan nå i mål med jeres rekrutteringsindsats. Det kan fx bestå af workshops, oplæg, udviklingsforløb eller evaluering af jeres forenings frivilligpolitik.

Kontakt
Hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med jeres rekrutteringsarbejde, kan I kontakte CFSA på telefon 66146061 eller sende os en mail info@frivillighed.dk