TEMA

Generalforsamlingen

Årsmøde, landsmøde eller generalforsamling. Der er mange navne for det årlige møde, hvor medlemmerne vælger ny bestyrelse og bruger deres indflydelse til at sætte retning for det kommende års arbejde og udvikling. Men hvordan skaber I et godt møde, der involverer medlemmerne - og hvordan forbereder I jer bedst, så alle får en god oplevelse?

Foreningens årlige samlingspunkt

Generalforsamlingen er foreningens øverste demokratiske myndighed. Formålet med den årlige generalforsamling er at samle foreningens medlemmerne for at træffe beslutninger, som kan runde det forgange år af og drive foreningen videre. Det er stedet, hvor I udvikler foreningen, afklarer uenigheder og vælger bestyrelsen, som skal gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

Netop fordi generalforsamlingen handler om at udvikle foreningen, kan I også bruge mødet som en motor for at nå jeres mål.

Foreningens mål er typisk formuleret i en strategi, vision eller et lignende dokument, der fungerer som rettesnor for bestyrelsens arbejde. Det kan fx være mål om at blive mere synlige eller om at skabe nye aktiviteter.

Allerede når I begynder at planlægge årets generalforsamling, kan I derfor overveje, hvilket af foreningens overordnede mål I kan sætte i spil. Nedsæt fx en arbejdsgruppe som kan tænke målet ind i planlægningen. Dermed kommer I et skridt tættere på at nå målet – og måske får I også skabt en mere spændende generalforsamling, som medlemmerne faktisk har lyst til at deltage i.

9 trin til en god generalforsamling

1

Få rammerne på plads

Hvor og hvornår holder vi årets generalforsamling? Det er en god ide at lægge planlægningen af arrangementet ind som et fast punkt i bestyrelsens årshjul mindst tre måneder før, arrangementet skal finde sted, så der er god tid til at udvikle arrangementet og booke lokaler.

2

Diskutér målet

Måske ønsker I at bruge generalforsamlingen til at få flere medlemmer på banen, at hylde de frivillige eller at være mere synlige? Målet er vigtigt for jeres planlægning, og derfor er det afgørende at få det på plads tidligt i planlægningsprocessen.

3

Tjek formalia i jeres vedtægter

Få styr på, hvilke frister I skal overholde i forhold til, hvornår I skal indkalde medlemmer og udsende dagsorden. Undersøg også, om der fx er krav til formandens beretning eller andre faste punkter i jeres vedtægter, så I ved, hvilke rammer I kan udfolde jer i. Frygten for ikke at overholde formalia resulterer ofte i en generalforsamling, som risikerer kun at appellere til den samme lille gruppe, men måske har I friere rammer til at udvikle form og indhold, end I selv regner med?

4

Involver medlemmerne i planlægningen

Det kan være en fordel at involvere andre medlemmer end blot bestyrelsen i arbejdet med at arrangere generalforsamlingen, så I forankrer arrangementet bredere i organisationen. Nedsæt et udvalg eller en arbejdsgruppe, som fx rummer medlemmer med særlige kompetencer ift. at arrangere events.

5

Målret form og indhold til jeres medlemmer

Fællesspisning, underholdning eller en afslutningsfest appellerer ofte til flere end udsigten til en lang aften udelukkende med orienteringer og afstemning. Tænk kreativt, og gør generalforsamlingen relevant for jeres medlemmer. Måske behøver formandens beretning ikke at være en 30 minutters enetale fra podiet, som risikerer at trætte tilhørerne? I stedet kan beretningen fx involvere frivillige eller fokusere på udvalgte fortællinger - fremfor altid at være en slavisk gennemgang af årets begivenheder. Husk også at tilpasse tidspunktet til jeres deltagere. Hvis medlemmer kommer langvejs fra, skal I tage højde for togplan mv. Hvis de fleste medlemmer er børnefamilier, duer det heller ikke at lægge generalforsamlingen om aftenen, efter børnene er puttet.

6

Udpeg en dirigent

Den dygtige dirigent er udover at være godt inde i foreningens vedtægter også en dygtig facilitator, der forstår at aflæse rummet og situationen. Sørg for at klæde dirigenten godt på inden generalforsamlingen ved fx at afholde et formøder, så vedkommende er forberedt på potentielle konflikter, kampvalg eller fx særlige muligheder for at få medlemmerne på banen i diskussioner.

7

Rekruttér deltagere

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og bestyrelsen har en demokratisk forpligtigelse til at få flest muligt til at møde op og give deres besyv med. Hvis arrangementet skal være relevant for andre end de ti særligt indviede, der plejer at møde frem, skal I - udover relevant indhold - sørge for, at medlemmer og frivillige forstår konsekvenserne – også for deres virkelighed – af de beslutninger der bliver truffet på generalforsamlingenBeton betydningen, og husk også at gøre opmærksom på arrangementet via netop de formidlingskanaler, som jeres medlemmer bruger til at orientere sig. Hvad enten det er ugeavisen eller sociale medier.

8

Skab rum for debat

Lokalet er pyntet op, underholdningen er parat, og medlemmerne myldrer ind. Nu ligger der en opgave i at få de fremmødte til at diskutere bestyrelsens forslag og engagere sig i at vælge den næste bestyrelse. I den forbindelse er det vigtigt, at formen på generalforsamlingen ikke bliver for orienterende, så dirigenten afslutter alle forslag med at spørge ” Er der nogen spørgsmål, eller kan vi skride til godkendelse?”. Sæt i stedet gang i samtalen ved fx at inddele medlemmerne i mindre diskussionsgrupper rundt ved bordene. Det tager lidt længere tid, men får flere på banen.

9

Følg (hurtigt) op

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal I samle den nye bestyrelse og få kommende mødedatoer i kalenderne. Det kan også være en god ide hurtig at få udsendt referat, ligesom nogle bevillingsgivere kræver fx årsregnskab, der er underskrevet af dirigenten. Måske er det nemmeste at medbringe en printer, så I klarer det hele på dagen?

Rådene stammer fra CFSA's artikel 9 trin til en vellykket generalforsamling

Få inspiration til jeres næste generalforsamling

Planlæg generalforsamlingen

Huskeseddel

Når bestyrelsen planlægger årets generalforsamling, så husk at tjekke:

  • Hvilken dato skal I holde generalforsamling? Tjek jeres vedtægter.
  • Hvornår skal I senest indkalde? Tjek jeres vedtægter.
  • Hvordan skal I indkalde? I avisen, på hjemmesiden, i et nyhedsbrev, mail eller SoMe?
  • Hvem er på valg? Tjek referat fra sidste år.
  • Hvem ønsker ikke genvalg? Har bestyrelsen forslag til afløsere?
  • Er der kommet forslag eller har bestyrelsen selv et forslag?
  • Hvordan skal dagsordenen se ud?
  • Har I et forslag til dirigent?

Få hjælp til at afholde generalforsamling

På Center for Frivilligt Socialt Arbejde rådgiver vi om afholdelse af generalforsamlinger og fungerer gerne som dirigent eller ordstyrer ved eksempelvis generalforsamlinger eller årsmøder i større landsorganisationer mod betaling.

Kontakt

Hvis I vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med jeres generalforsamling, kan I kontakte CFSA på telefon 66146061 eller sende os en mail info@frivillighed.dk