Tendensrapport

Tal om unge og frivillighed. Tendensrapport om 16-29 åriges frivillige arbejde

Mette Hjære og Helene Elisabeth Dam Jørgensen

I denne rapport får du de seneste tal (2016-2018) om unges frivillige engagement og deltagelse i frivilligt arbejde. Du får svar på hvor mange unge som deltager, hvem de er, hvem der er mest aktive (unge mænd eller kvinder?), hvad er de motiveret af, hvilke områder og opgaver de varetager og hvor meget tid de bruger på frivilligt arbejde?

Tendensrapporten "Tal om unge og frivillighed" giver en analyse af hvor udbredt frivilligheden er blandt teenagere og unge voksne (16-29 år) i Danmark.

Rapporten giver en karakteristik af unge frivillige - hvem er de, hvem er mest aktive - de unge mænd eller kvinder? Hvor bor de og hvordan er traditionen for at deltage i frivilligt arbejde blandt unge i Danmark?

Du får også indsigt i unges motivation for at deltage i frivilligt arbejde, hvilke områder de oftest arbejder med (sport, fritid, kultur, social og sundhedsområdet med flere), hvilke opgaver de varetager og hvor meget tid de bruger.

Tal om unge og frivillighed er udarbejdet pba. data fra Befolkningsundersøgelsen - en af tre delundersøgelser, som indgår i CFSA's Frivilligrapport 2016-2018.

none