CFSA's rapporter og håndbøger

Partnerskaber - på vej mod en ny samarbejdskultur

Mette Hjære

I denne rapport kan du læse om resultater og erfaringer fra CFSA's følgestudie af tre partnerskaber mellem offentlige og frivillige sociale organisationer.

Bogen er udsolgt på tryk. Du kan downloade den her fra siden.

Begrebet partnerskab dukket ofte op, når politikere, embedsmænd, erhvervsledere m.fl. taler om, hvordan vi kan imødekomme de udfordringer, vi står over for nationalt, regionalt og globalt. Hvad enten det er klimaproblemer, teknologiske forandringer eller socialpolitiske problemstillinger, der diskuteres og stilles spørgsmål til, er svaret partnerskaber.

Vi har fulgt udviklingen i tre partnerskaber fra deres helt spæde start. Det drejer sig om partnerskaber  mellem:

  1. Mødrehjælpen, Frederiksberg politi, Rødovre/Hvidovre politi, Frederiksberg kommune og Rødovre kommune
  2. Frivilligcentret Vindrosen og Esbjerg kommune
  3. Ældremobiliseringen og Århus kommune.

Formålet med projektet har været at udvikle, dokumentere og formidle partnerskaber mellem frivillige og offentlige organisationer på det sociale område.

Forsidefoto: Partnerskaber