Bog

Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne

Mette Hjære og Helene Elisabeth Dam Jørgensen

En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker på det frivillige sociale område.

Den trykte bog er udsolgt. Kommer ikke igen.

Hvordan er samarbejdet mellem kommunerne og sognekirkerne på det frivillige sociale område? Og hvordan er de strukturelle rammer for samarbejde og i hvilken udstrækning bliver muligheden for samarbejde udnyttet?

Denne rapport viser, at der et stort potentiale for øget samarbejde mellem kommuner og sognekirker i socialt arbejde, men også at dette potentiale ikke altid bliver fulgt op af handling. Hvad skyldes det manglende samarbejde? Den gode vilje er nok til stede, men den hæmmes af gensidige fordomme og mangel på kendskab. Ifølge rapporten bliver netop disse to barrierer nedbrudt, når et samarbejde etableres.

none