Inspirationsguide

Inspirationsguide til samarbejde mellem kirker og kommuner

Mette Hjære

Med denne guide til vi gerne inspirere sognekirker og kommuner til at igangsætte og styrke samarbejdet – særligt på det område, der vedrører (frivillige) sociale aktiviteter og menighedsdiakonien.

Inspirationsguiden er skrevet til dig, der er medarbejder i en sognekirke eller i en kommune. Det kan være som sognepræst, kordegn, kirke- og kulturmedarbejder, medlem af menighedsrådet, provst eller lignende. Eller som kommunal frivilligkoordinator, social-/sundhedskonsulent, plejehjemsleder, fagchef m.m.

I guiden kan du blandt andet:

  • Få inspiration til, hvordan et samarbejde mellem sognekirker og kommuner kan komme i gang
  • Få indblik i de muligheder, et samarbejde kan give
  • Få tips til, hvordan du kommer i kontakt med kirken eller kommunen
  • Læse om, hvordan et møde kan faciliteres
  • Få ideer til, hvad et samarbejde mellem kirker og kommuner kunne være.

Inspirationsguiden bygger på viden fra projektet ”Kirker og kommuner i samarbejde om fællesskab og velfærd”.

none