Bog

Frontløbere for frivillighed

Dorte Nørregaard, Theis Rud Lauesen og Laura Auken

En håndbog for kommunale ledere og konsulenter, der arbejder med frivillighed. Bogen giver indblik i kommunale konsulenters roller og arbejdsopgaver og indeholder inspiration, gode råd og svar på typiske dilemmaer i arbejdet mellem kommune og civilsamfund.

Håndbogen ’Frontløbere for frivillighed’ tager afsæt i den viden og de erfaringer, Center for Frivilligt Socialt Arbejde har indsamlet blandt andet gennem vores ’Netværk for kommunalt ansatte’.

Bogen er relevant for alle, der i praksis arbejder med at styrke og udvikle samspillet mellem den frivillige verden og den offentlige sektor.  

’Frontløbere for frivillighed’ beskriver roller, opgaver, kompetencer, dilemmaer og samarbejdspartnere, som er relevante for kommunale konsulenter, der arbejder med frivillighed. Undervejs i bogen finder du inspiration fra erfarne frivilligkonsulenter og spørgsmål til refleksion over din igen praksis og prioriteringer. I et selvstændigt kapitel skriver vi om ledelse af kommunale konsulenter, der arbejder med frivillighed. Det gør vi i erkendelse af, at konsulenternes særlige arbejdsform og faglighed fordrer en særlig type ledelse. 

Bogen henvender sig ikke kun til frivilligkonsulenter, men til alle kommunalt ansatte, der arbejder med frivillighed, fællesskaber, foreninger, medborgerskab, collective impact, samskabelse, partnerskaber og samarbejde med civilsamfundet i en kommune eller region. Den vil også være relevant for kommunale ledere og aktører i civilsamfundet, som samarbejder - eller ønsker at samarbejde med - kommune eller region.

Indholdsfortegnelse

  • Kapitel 1: Hvem er frivilligkonsulenten?
  • Kapitel 2: Hvordan leder du frivilligkonsulenten?
  • Kapitel 3: Dit daglige arbejde som frivilligkonsulent
  • Kapitel 4: Frivilligkonsulents samarbejdspartnere
  • Kapitel 5: Frivilligkonsulentens udfordringer - og løsninger
Forsidefoto af Frontløbere for frivillighed. Håndbog