CFSA's rapporter og håndbøger

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Bjarne Ibsen og Ulla Habermann

Definitioner og afgrænsninger af den frivillige nonprofit sektor (civilsamfundet) i Danmark.

I temahæftet kan du læse, hvordan Frivillighedsundersøgelsen (2006) definerer og afgrænser den frivillige nonprofit sektor i Danmark. Derudover kan du læse en beskrivelse af den historiske og samfundsmæssige sammenhæng, som disse organisationsformer er opstået og udviklet under.

Endelig slutter temahæftet med en fremadrettet diskussion af den anvendte definition, og hvilken betydning definitionen har for den måde vi konstruerer den frivillige sektor på.

Det trykte hæfte er udgået, i stedet kan du downloade det nedenfor.

Forsidefoto: Definition af den frivillige sektor i Danmark