Vidensgrundlag

Civilsamfundet i Norden. Indsigter fra otte nordiske forskere om civilsamfundets rolle på velfærdsområdet

Mette Hjære, Birgitte Urban Nielsen og Malthe Lindholm Sørensen

Vidensgrundlaget er afsæt for det Nordiske Topmøde for Civilsamfund 2021. Gennem interviews med nordiske forskere giver vidensgrundlaget indsigt i de respektive nordiske lande og selvstyreområders civilsamfund, og en bredere forståelse af, hvordan civilsamfund og velfærdssamfund samarbejder om velfærdsopgaver på det sociale område i Norden.

Vidensgrundlaget er afsæt for det Nordiske Topmøde for Civilsamfund 2021. Formålet med topmødet er at udforske og debattere muligheder og barrierer for, at civilsamfundet kan bidrage til de nordiske velfærdssamfunds indsats for at styrke den sociale sammenhængskraft.

Gennem interviews med otte nordiske forskere giver vidensgrundlaget indsigt i de respektive nordiske lande og selvstyreområders civilsamfund, og tillige en bredere forståelse af, hvordan civilsamfund og velfærdssamfund samarbejder om velfærdsopgaver på det sociale område i Norden.

Vidensgrundlaget viser, at en række udfordringer går igen på tværs af de nordiske lande og selvstyreområder, og at der derfor er potentiale i at samarbejde og udveksle erfaringer på tværs af landegrænser for at styrke og udvikle de nordiske civilsamfund. 

Vidensgrundlaget er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde indenfor rammerne af partnerskabet bag Nordisk Topmøde for Civilsamfund 2021, og med sparring fra Tænketanken Mandag Morgen.

Indhold


Om Vidensgrundlaget

På tværs af de nordiske civilsamfund

Danmark - Forskerstemme Thomas P. Boje, professor i sociologi, Roskilde Universitet

Finland - Forskerstemme Henrietta Grönlund, professor i urban teologi, University of Helsinki

Færøerne - Forskerstemme Michael H. Feldballe Hansen, Ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet og Det Færøske Universitet

Grønland - Forskerstemme Steven Arnfjord, lektor og ph.d. ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Grønlands Universitet.

Island - Forskerstemme Steinunn Hrafnsdóttir, professor, Det Islandske Universitet

Norge - Forskerstemme Jill Loga, professor ved Institutt for Økonomi og Administrasjon, Høgskulan på Vestlandet

Sverige - Forskerstemme Johan Vamstad, lektor ved Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke University

Åland - Forskerstemme Sia Spiliopoulou Åkermark, direktør for Ålands Fredsinstitut

none