CFSA lukker store dele af tilbud til frivillige 1. januar

CFSA’s aktivitetsbevilling, der bl.a. finansierer gratis kurser til frivillige samt en stor del af CFSA's rådgivning, netværk, organisationsudvikling og vidensformidling, er ikke blevet forlænget med finansloven for 2024. Derfor lukker store dele af vores gratis tilbud til frivillige 1. januar.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et statsligt videnscenter. De seneste årtier har CFSA modtaget en aktivitetsbevilling først på Satspuljen og senere fra de såkaldte SSA-midler. I 2023 var denne bevilling på 9,8 mio. kr. svarende til ca. 70% af CFSA’s indtægter. 

Da Regeringen og alle Folketingets partier indgik SSA-aftalen i november var der for første gang i årtier ikke afsat en bevilling til CFSA. 

Trods en appel fra over 120 foreninger, organisationer og andre aktører i foreningsdanmark blev der heller ikke afsat yderligere midler til CFSA i Finansloven for 2024. 

”Præcis som da CFSA blev etableret for 30 år side, har vi som samfund et stort fokus på, hvordan frivillige og foreninger kan indgå i løsningen af de sociale problemer i vores velfærdssamfund. Derfor er for mig at se kortsigtet, at der ikke er afsat penge til et center, der leverer viden og kompetenceudvikling til det frivillige sociale arbejde.

CFSA vil stadig spille en afgørende rolle i at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i de kommende år. Det ses med al tydelighed med den overvældende støtte og opbakning, som CFSA har mødt fra både den frivillige sociale sektor såvel som det øvrige foreningsdanmark. Det er uforståeligt for mig, at der ikke er lyttet til dem” siger centerchef Laura Auken Larsen. 

Læs om finanslovsaftalen på Finansministeriets hjemmeside.

Tilbud til frivillige og foreninger i 2024 

CFSA’s drift er sikret de kommende år igennem en finanslovsbevilling på 4,9 mio. kr. Derfor vil CFSA fortsat kunne yde rådgivning, formidle viden og analyser og løse konsulentopgaver mv. Det påvirker dog en række af vores gratis tilbud til frivillige og foreninger.

Der vil ikke blive udbudt en kursussæson i starten af 2024. Dermed kan landets frivilligcentre og lokale foreninger ikke få gratis lokale kurser i det nye år. 
Organisationsudviklingsprogrammet Navigator er nedlagt med udgangen af 2023. 
Derudover forventes ændringer i bl.a. åbningstiden for rådgivningstelefonen, de 5 faglige netværk for ansatte i organisationer, kommuner og regioner samt omfanget af formidlingen af viden og analyser.

CFSA indgår i alle allerede aftalte samarbejder, rekvirerede opgaver mv. i 2024. 
I 2024-2025 er centeret forpligtiget til at arbejde med god bestyrelsesledelse, rådgivning og frivilligrapporten grundet midlertidige bevillinger. 
Vi udkommer bl.a. i starten af 2024 med en ny bog om rekruttering af frivillige.

Den endelige plan for hvilke tilbud der udbydes til frivillige og foreninger i 2024 vedtages af CFSA’s bestyrelse i dialog med Socialstyrelsen. Det vil blive en løbende tilpasning da udsigterne pt. er, at finansieringen er faldende de kommende år. 

CFSA's økonomi 2024-2026

 

2023

2024

2025

2026

Grundbevilling på FL

4,7

4,9

4,9

4,9

KompetenceLøftet

9,8

0

0

0

Særlig bevilling til god bestyrelsesledelse

0,5

0,5

0

0

Særlig bevilling til rådgivning

0,7

0,7

0,7

0

Særlig bevilling til frivilligrapport

0,3

0,3

0,3

0

Total (mio.)

16

6,4

5,9

4,9

Se CFSA's finanslovsbevillinger i finanslovsdatabasen.

9 stillinger blev nedlagt i oktober 
I oktober blev de første medarbejdere opsagt for at geare CFSA til en fremtid uden en aktivitetsbevilling. Her blev 9 stillinger nedlagt. Disse medarbejdere er fritstillede pr. 1. januar.
CFSA havde 20 årsværk ved starten af 2023.

Vi er meget kede af at skulle sige farvel til dygtige og engagerede medarbejdere. Mange tak for samarbejdet og vi ønsker jer held og lykke. 

Støtteerklæringer til CFSA

En lang række organisationer er gået sammen om at appellere til politikerne om at finde penge til CFSA på finansloven 2024. Se listen over støtteerklæringer neden for.

Støtteerklæring til CFSA

"Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgør en vigtig del af fundamentet for mangfoldigheden og kvaliteten af det frivillige sociale arbejde i Danmark. Uden CFSA’s rådgivning, kurser og vidensformidling vil en meget stor del af de frivillige sociale foreninger have væsentligt dårligere forudsætninger for at sikre gode rammer om de frivillige indsatser. Hvis man fra politisk side ønsker at understøtte den frivillige sociale sektor, er det derfor afgørende at Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilgodeses i finanslovsforhandlingerne."

>> Download citater til støtte af CFSA fra foreninger og organisationer

 

Frivillige sociale foreninger og organisationer

ADHD-foreningen

Alzheimerforeningen

AskovFonden

Det er en stor fejl, hvis det ikke lykkes at finde midler på finansloven til Center for Frivilligt Socialt Arbejde. I Røde Kors ved vi, at stærke frivillige indsatser kræver understøttelse. Derfor vil det få konsekvenser for det frivillige sociale Danmark, når CFSA ikke længere kan levere støtte og rådgivning som hidtil. Danmark har brug for en mangfoldig og sund frivilligsektor – med både de store landsdækkende organisationer som Røde Kors og alle de små, lokale foreninger. De små har i høj grad brug for ekstern faglig sparring og støtte.
Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors

Autismeforeningen

Bedre Psykiatri

Blå Kors

Broen Danmark

Bryd Tavsheden

Børneringen

Børnesagens Fællesråd

Børns Vilkår

Colitis-Crohn Foreningen

Danner

Dansk Blindesamfund

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Folkehjælp

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre og Dansk Kvindesamfund

CFSA er en vigtig del af civilsamfundets infrastruktur. Der er brug for et center som CFSA, der indsamler og deler viden om frivillighed i Danmark og som klæder hele foreningsdanmark på til at løfte de opgaver som alle ønsker civilsamfundet løfter.
Lars Linderholm, Underdirektør, Ældre Sagen

Danske Seniorer

DareGender

Decibel - landsforeningen for børn og unge med høretab

Den Frie Rådgivning

Den Sociale Retshjælps Fond

Depressionsforeningen

Det Sociale Netværk / Headspace

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

DH - Danske Handicaporganisationer

Digitalt Ansvar

Diversity Works

Hver eneste dag gør frivillige i hele landet en kæmpe forskel i børns liv. Det er afgørende, at de mange gode frivillige og deres organisationer kan få god understøttelse, rådgivning og sparring i deres vigtige arbejde for mennesker i udsatte positioner. Derfor skal vi bevare Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet

DRC Dansk Flygtningehjælp

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

FBU ForældreLANDSforeningen

Fonden for Socialt Ansvar

Foreningen Jordforbindelsen

Foreningen Samværd

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Forældre og Sorg

Fri af Misbrug

GirlTalk

Grønlandske Børn / Kalaallit Meerartaat

Hjem til Alle

Hjernerystelsesforeningen

Hjerneskadeforeningen

Hjerteforeningen

HOME-START Familiekontakt Danmark

Hus Forbi

CSFA sikrer at civilsamfundet i bred forstand er godt klædt på til det frivillige arbejde. I DK har vi mange små og mellemstore foreninger, der ikke selv har mulighed for at få rådgivning og støtte til bl.a. kompetenceudvikling. Her har CSFA en vigtig opgave. Civilsamfundet er kun stærkt, hvis vi kan levere frivilligt arbejde, der virker. Frivilligt arbejde af en god kvalitet. Det vil på den baggrund være katastrofalt at bespare organisationen med 75 pct.
Ninna Thomsen, d​​​​​irektør, Mødrehjælpen

Høreforeningen

Håb i Psykiatrien

ISOBRO

Jysk Børneforsorg/Fredehjem

KFUKs Sociale Arbejde

KFUM's Sociale Arbejde

Kirkernes Integrationstjeneste (KIT)

Kroniske Influencers

Kræftens Bekæmpelse

KVINFO

Landsforeningen Spor

Lev uden vold

LGBT+ Danmark 

Lige Adgang

Livsværk

LOKK

I Spor har vi at gøre med en sårbar målgruppe, og vores frivillige er selv en del af den målgruppe. Vi kigger faktisk med bange øjne mod en frivilligverden, hvor vi ikke længere kan trække på CFSA. At vi løbende kan række ud og sparre med CFSA dygtige ansatte og benytte deres unikke kursustilbud til frivillige, ansatte og bestyrelse er helt centralt for os.
Mette Bang Larsen, sekretariatsleder, Landsforeningen Spor

Lær for Livet

Læseforeningen

Matematikcenter

Mentorbarn

Muskelsvindfonden

Mødrehjælpen

Offerrådgivningen i Danmark

OMBOLD

Projekt Q-Værk 

Recovery Bulls

Red Barnet

ReThinker Århus

Røde Kors

SAVN - Børn og pårørende til indsatte

Netop en lille frivillig forening som FBU har brug for at kunne støtte sig op af en organisation som CFSA. Hvor og hvem kan vi ellers få støtte fra?
Vivi Nielsen, landssekretær, FBU ForældreLANDSforeningen

Senfølgerforeningen

Settlementet

Sex & Samfund

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed

Sjældne Diagnoser

Skolens Venner

SUS - Socialt Udviklingscenter

Ulykkespatientforeningen

Ungdommens Røde Kors

Ventilen

WeShelter

Ældre Sagen

Ønskeland

Landets 70 frivilligcentre trækker på CFSA’s viden og arbejde, når de understøtter det lokale foreningsliv. Hvis frivillige foreninger skal være en del af løsningen på de sociale udfordringer, som velfærdssamfundet står over for nu og i fremtiden, så er der fortsat brug for en stærk infrastruktur, hvor CFSA selvsagt burde være en del heraf
Casper Bo Danø, direktør, FriSe - Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Frise, frivilligcenter og selvhjælp

FriSe - Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Frivilligcenter Albertslund

Frivilligcenter Assens

Frivilligcenter Billund

Frivilligcenter Hjørring

Frivilligcenter Ikast-Brande

Frivilligcenter Nyborg

Frivilligcenter Odense

Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcenter Rødovre

Frivilligcenter Samsø

Frivilligcenter Slagelse

Frivilligcenter Tønder

Frivilligcenter Aarhus

Frivillighuset & Selvhjælp Varde

Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg

Frivilligværket Randers

Selvhjælp Sydvest

Struer Frivilligcenter

Frivillige landsorganisationer inden for idræt, folkeoplysning, kultur, natur med flere

Boldklubben Skjold

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Folkeoplysnings Samråd - folkeoplysningens brancheorganisation 

Dignity

Foreningen Demokrati Garage 

Friluftsrådet 

Højskolen Virke 

Senior Erhverv Danmark

Forskere og andre aktører i civilsamfundet

Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog

Bjarne Ibsen,  professor emeritus, cand.mag., ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, medlem af CFSA's bestyrelse 

Carsten Terp, stifter og ansvarshavende redaktør af Impact Insider

Jonas Hedegaard, organisationskonsulent hos TeamArbejdsliv, erhvervs ph.d. ved Roskilde Festival og Roskilde Universitet, selvstændig konsulent

Jonas Toubøl, lektor og ph.d., Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Lars Skov Henriksen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet

Thomas Boje, professor emeritus, mag.scient.soc., ph.d., Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv,  Roskilde Universitet