none

131 gratis kurser i hele landet

I 2023 er CFSA rundt i hele landet med 131 gratis kurser til frivillige, der er engageret inden for social-, sundheds- og velfærdsområdet.

CFSA udbyder 2 gange i året ansøgningsrunder med lokale kurser. Kurserne er målrettet frivillige, der er engageret inden for social-, sundheds- og velfærdsområdet, og de kan søges af frivilligcentre, lokalforeninger under landsdækkende organisationer eller lokale foreninger og initiativerne.

Kursernes formål er at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde. De har både socialfaglige temaer, der styrker kompetencer i arbejdet med mennesker i sårbare og udsatte positioner, og kapacitetsopbyggende temaer, som styrker organisatoriske kompetencer til fx bestyrelsesarbejde, frivilligledelse og fundraising

Stort behov for kompetenceudvikling af frivillige

CFSA har modtaget 222 ansøgninger om kurser fra landets frivilligcentre og lokale frivillige foreninger. Det er næsten dobbelt så mange ansøgninger om kurser, end vi har midler til at afholde.

Kurserne er finansieret af en bevilling fra Socialministeriet, og derfor skal man som forening være inden for det frivillige social-, sundheds- eller velfærdsområde. Når vi bevilger kurserne, lægger vi vægt på at komme rundt i hele landet og holde kurser for så mange forskellige foreninger som muligt.

Stor efterspørgsel efter kurser om ensomhed og fundraising 

I efteråret er de helt store topscorere kurserne ”Lad os tale om ensomhed” og ”Hit med pengene. Grundkursus i lokal fundraising”.

Det er særligt den store interesse for temaet om ensomhed, som chefkonsulent og teamleder for kompetenceudvikling Cathrin Filip Johansen hæfter sig ved.

”Det viser med al tydelighed, at de frivillige foreninger er meget optaget af at bidrage til implementeringen af den nye nationale strategi mod ensomhed” fortæller Cathrin Filip Johansen.

At den anden topscorer er kapacitetsopbyggende undrer hende ikke.

”Over halvdelen af landets frivillige sociale organisationer har ingen ansatte og er drevet fuldt ud af frivillige bestyrelser. Derfor er der et stort behov for kompetenceudvikling i organisatoriske og administrative opgaver som netop fundraising, men også andre populære kurser om fx frivilligledelse og rekruttering” fortæller Cathrin Filip Johansen.

Både landsdækkende og lokale foreninger får kurser

De 131 kurser afholdes lokalt hos foreninger i hele landet. Det er særligt landets frivilligcentre, som lægger lokaler til. I 2023 har knapt 50 af landets 70 frivilligcentre haft besøg af CFSA's undervisere. Her udbydes kurserne til alle frivilligcentrenes lokale medlemsforeningerne.

En række store landsdækkende organisationer har også haft besøg af CFSA i deres lokale afdelinger. Det gælder fx Bedre Psykiatri, KFUK's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Kræftens Bekæmpelse og Røde Kors.

Læs mere om CFSA’s lokale kurser

Kurser til frivillige og foreninger

Selvom jeres forening ikke har fået et lokalt kursus i år, har I som forening stadig mulighed for at tilbyde jeres frivillige kompetenceudvikling.

I dette efterår udbyder CFSA mere end 30 forskellige kurser og webinarer med viden og værktøjer til frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i foreninger, frivilligcentre og frivillige sociale organisationer.

CFSA's kurser og webinarer er som altid gratis for frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde.

Se alle CFSA's kurser i efteråret