Konflikter (formelle)

Guider

  • Webguide

    Hvordan kan I som bestyrelse håndtere eksklusion af foreningens menige medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer? Og hvad kan du selv stille op, hvis du er blevet ekskluderet? 

  • Webguide

    Få inspiration og råd om, hvordan I som bestyrelsesmedlemmer i foreninger og frivillige organisationer løser interne uoverensstemmelser, konflikter eller tvister om foreningens ‘spilleregler’.