Indsamlinger

Guider

  • Webguide

    Når foreninger og frivillige beder om bidrag, støtte eller donation - fysisk såvel som online - kræver det en tilladelse fra Indsamlingsnævnet, hvis indsamlingen skal være lovlig.