Årets nye frivilligcentre

Nu er Samsø, Assens og snart Allerød på det frivillige Danmarkskort

Af Cecilie Seidelin Petersen, kommunikations- og organisationskonsulent hos CFSA

3 nye frivilligcentre skal nu være med til at styrke og udvikle den lokale frivillighed. Frivilligcenter Samsø og Frivilligcenter Assens på Vestfyn er kommet til i år, og Frivilligcenter Allerød er på vej.

Indhold
Årets nye frivilligcentre
FC Assens åbning sept2023

70 steder i landet findes frivilligcentre, som arbejder for at sikre de bedste betingelser for den lokale frivillighed. Frivilligcentrene er paraplyorganisationer for det lokale foreningsliv, og rådgiver foreninger, synliggør frivillige aktiviteter og mobiliserer frivillige. Flere af dem fungerer som samlingssteder, hvor foreningerne kan holde møder og aktiviteter. Samtidig arbejder centrene med at bygge broer mellem frivillige foreninger og de kommunale forvaltninger og institutioner. 

Støtte til nye frivilligcentre

Social- og Boligstyrelsen har en pulje til etablering af nye frivilligcentre på ca. 2 mio. kr. årligt. Puljens formål er at støtte nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område. 

Etableringsperioden er på 2 år og derefter kan frivilligcenteret kvalificere sig til at blive optaget på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre. 

Frivilligcentrenes hjemkommuner skal medfinansiere med 190.000 kr. i det første år og 270.000 kr. i det næste år. Herefter skal kommunen medfinansierer minimum et matchende beløb som fra den statslige pulje på 350.000 kr. 

Der kommer løbende nye frivilligcentre til i de 98 kommuner. Når nye starter kan de søge en pulje hos Social- og Boligstyrelsen, hvor de med kommunal medfinansiering får midler til en 2-årig etableringsperiode. 

I 2022 fik Assens Kommune og Sambiosen – Samsø Kultur og Idrætscenter penge til at starte frivilligcentre. I år er pengene gået til foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød, som allerede er godt i gang med det, der skal blive til det lokale samlingssted for frivillige.  

Frivilligheden skal udvikles på Samsø 

Der bor knapt 4.000 mennesker på Samsø og der er over 120 primært små, lokale foreninger. Øens frivillige har allerede været vant til at mødes i Sambiosen – Samsø Kultur- og Idrætscenter, og 1. marts blev det nye frivilligcenter officielt indviet på samme adresse og under samme bestyrelse. 

Marie Obling Møller er ansat som leder af frivilligcenteret, og har tidligere været ansat i en projektstilling, hvor hun arbejdede med etableringsansøgningen. 

Opgaverne for det nye center er de samme som for landets øvrige frivilligcentre fx med fokus på formidling af frivilligt arbejde, rådgivning og at skabe netværk og samarbejde på tværs af de lokale foreninger. Men hun oplever også, at opgaverne er anderledes end dem hun havde da hun var ansat hos Frivilligcenter Vestbro/Kgs. Enghave/Valby. 

Vi er jo ikke flere, end vi er her på Samsø, og når mange foreninger oplever, det er svært at rekruttere frivillige, så kræver det, at foreningerne arbejder på nye måder. Der er både foreninger, der står overfor generationsskifte i deres bestyrelser, og så er der foreninger, som har brug for at organisere arbejdet på andre måder, hvis de skal lykkes med at rekruttere nye,” fortæller Marie Obling Møller. 

Der kommer løbende nye samsinger til øen fx familier, der skifter livet i storbyen ud med ø-livet. Før frivilligcenteret kom til, kunne det være svært for dem at få et overblik over de lokale fritids- og foreningsmuligheder. 

”Tilflytterne skal sluses ind i øens fællesskaber og fritidsliv. Derfor har vi en tilflyttercafe en gang om måneden i samarbejde med bosætningskonsulenten i Samsø Kommune, og vi er nu ved at blive bredt kendt som et sted, hvor der er overblik over de lokale muligheder,” fortæller frivilligcenterlederen og fortsætter:

”Jeg er stolt over, at vi så hurtigt er blevet et sted, hvor mange forskellige borgere og frivillige henvender sig for at få hjælp, rådgivning og kompetenceudvikling."

Bæredygtighed fra bunden i Assens

I Assens på Vestfyn er frivilligcenteret – i modsætning til på Samsø – startet helt fra bunden. Efter at en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kommune og foreningsliv havde ansøgt om etablering, skulle der først stiftes en forening, findes en bestyrelse og derefter ansættes en leder. Rikke Louise Fage-Fjord startede 1. juni 2023. 

“Det vigtigste fokus for os har været at få skabt en organisation med et solidt fundament og en fælles vision mellem bestyrelse og ledelse. Vi arbejder ud fra seks principper om menneskelighed, foranderlighed, forbundethed, mangfoldighed, udvikling og rytme, og vi vil skabe de bedst mulige rammer for en bæredygtig frivillighed i Assens Kommune. Det er ikke en opgave, vi kan løse alene” fortæller den nye leder. 

Derfor har en stor opgave det første år været at etablere et netværk med de lokale frivillige og foreninger såvel som med offentlige og private organisationer, som arbejder med det sociale område. 

Frivilligcenteret blev officielt indviet på Frivillig Fredag i slutningen af september 2023 i lokaler sammen med en række andre foreninger i Glamsbjerg centralt i kommunen. Det skete med en samtalesalon om fremtidens frivillighed, musik, aktiviteter for børn og ukrudtssodavand produceret af unge på kanten – helt i tråd med foreningens principper. 

Planerne for 2024 

På Samsø er kursen det kommende år sat mod samarbejder bl.a. om børn og unges mistrivsel. Samsø Kommune har ikke en kommunalt ansat frivilligkonsulent. Derfor er en stor del af Marie Obling Møllers arbejde også at styrke samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner. 

I frivilligcentret fungerer vi også som en sparringspartner for kommunale medarbejdere og ledere, som er optagede af samarbejdet med de frivillige. Det fortsætter vi med i 2024, ligesom vi kommer til bl.a. at have fokus på børn og unge i mistrivsel. Udover de gode initiativer, der allerede ligger i fx idrætslivet, så mangler der nogle af de velkendte sociale indsatser, som vi kender fra andre steder i landet” fortæller hun.

Det kommunale samarbejde er også en af det kommende års opgaver i Assens. 

“Vi har netop indgået en aftale om at komme på Socialkompas.dk i samarbejde med Assens Kommune og Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, så det bliver nemmere at få overblik over de lokale fællesskaber og sociale tilbud. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og udviklingen af frivilligheden” fortæller Rikke Louise Fage-Fjord. 

De nye skal først til at gå i gang 

I Allerød er det Alice Silkjær, der som formand står i spidsen for projektet med at få etableret landets nyeste frivilligcenter. Hun har, igennem sit arbejde som socialrådgiver, samarbejdet med frivilligcenteret i Halsnæs, og det var derigennem hun fik ideen til et center i sin egen hjemkommune. 

”Der manglede noget til det foreningsliv, der ikke er idræt. Vi startede i det små med fredagscafeer, og et projekt med frivillige på et plejehjem. Sideløbende har vi løbende haft dialog med lokalpolitikerne, og heldigvis meldte de efter årets budgetforhandlinger, at der var penge til os. Vi blev meget glade, og fik også en følelse af, nu skal vi ind og bevise, hvad vi kan” fortæller formanden. 

Lige nu forhandler de med kommunen om lokaler, og de forventer at have ansat en leder pr. 1. april 2024. Bestyrelsen har fået god sparring fra bl.a. frivilligcentrene i Halsnæs og Rudersdal, og de ser mange muligheder for nye projekter igennem centeret i den 2-årige etableringsfase, der starter til årsskiftet.