Frivilligpolitikker og civilsamfundsstrategier

Få hjælp til at udvikle frivilligpolitikker og civilsamfundsstrategier der fungerer i praksis

Foto af CFSA's Netværksdøgn den 1.-2. juni 2023

En frivilligpolitik eller en civilsamfundsstrategi kan leve et stille liv i skrivebordsskuffen på et kommunekontor. En frivilligpolitik kan også være et værdifuldt udgangspunkt for godt samarbejde mellem frivillige og kommune.  Men hvad skal der egentligt til for at det sidste bliver tilfældet? Hvordan inddrages foreningslivet bedst muligt i udviklingen af en frivilligpolitik og hvordan sikrer man at en frivilligpolitik virker i praksis?

På CFSA har vi stor erfaring med at udvikle frivilligpolitikker og civilsamfundsstrategier for regioner og kommuner og tilbyder skræddersyede koncepter for, hvordan en frivilligpolitikproces kan gennemføres med input fra både frivillige, ansatte og politikere. Vi tilbyder blandt andet at

  • Sparre på en eksisterende frivilligpolitik eller civilsamfundsstrategi 
  • Gennemføre og styre en hel udviklingsproces med dialogmøder med aktører  
  • At lave konkrete udkast til frivilligpolitikker og sammenskrive efter høringer

Fælles for alle tilbud er, at de skaber konkrete og personlige møder mellem borgere, foreninger, kommunalt ansatte og politikere på tværs.

Vores erfaring er, at frivilligpolitikkens styrke ikke kun ligger i det færdige dokument, men også i den proces, der går forud for vedtagelsen af en politik. En proces, hvor både frivillige, ansatte og politikere får anledning til at diskutere rammerne for frivilligheden og ikke mindst at møde hinanden. Vi ved hvad der skal til for at få frivilligpolitikker og civilsamfundsstrategier til at fungere i praksis.