Forsikring

Guider

 • Webguide

  Få overblik over de vigtigste overvejelser om forsikring af frivillige i foreninger - lige fra lovpligtig arbejdsskadeforsikring til ulykkes. og rejseforsikring.

 • Webguide

  Få råd om, hvornår I som forening skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for jeres frivillige.

 • Webguide

  Som forening kan det være en god ide, at I forsikrer jeres ejendele mod skade og tyveri, når I fx ejer bygninger, indbo, køretøjer eller har netbank.

 • Webguide

  Få overblik over ansvarsforsikringer i foreninger og frivillige organisationer. Læs også om foreningens erstatningsansvar, når frivillige eller ansatte gør skade på andre eller andres ting.