Udvikling i frivilligt arbejde 2004 – 2012

Forskere tilknyttet CiFri belyste i denne befolkningsundersøgelse udviklingen og ændringsprocesser i danskernes frivillige indsats i perioden 2004 - 2012.

Formålet med forskningsprojektet var at belyse udviklingen i befolkningens frivillige indsats i perioden 2004 – 2012. Projektet er en gentagelse og videreudvikling af undersøgelsen: Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark” (Koch-Nielsen, Henriksen, Fridberg & Rosdahl, 2005), der blev gennemført i 2004.

Download den endelige rapport her til højre på siden.

Forskningsprojektet belyste udvikling og ændringsprocesser i befolkningens frivillige indsats og afdækkede nye former for frivilligt engagement og perspektiverede udviklingen i det danske frivillige engagement ved at sammenligne med udviklingen i Norge og Sverige.

Forskningsprojektet havde især fokus på udvikling og ændringsprocesser på det sociale område, og gik i dybden med tre problemstillinger, der var af særlig betydning for de frivillige sociale organisationer og deres praktiske arbejde. Disse delstudier omhandlede:

  1. Ændringer i betingelser for inklusion i det civile samfund
  2. Ændringer i generationers frivillige deltagelse og syn på frivilligt arbejde
  3. Ændringer i rekruttering og fastholdelsesmønstre.

For at sikre såvel sammenlignelighed over tid som nordisk komparative analyser, blev data indsamlet på samme måde som i 2004. Hermed kan data også udgøre en infrastruktur for forskning i frivillighed, som flere forskere og studerende kan anvende. Denne funktion blev styrket ved at indbygge et panel i dataindsamlingen, dvs. at respondenter, som besvarede spørgeskemaet i 2004, også indgik i den undersøgelses stikprøve. Herved gives der mulighed for at studere årsagssammenhænge, der kan forklare de beskrevne ændringsprocesser.

Forskningsprojektet blev gennemført af forskere tilknyttet CiFri-netværket: 

  • Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Torben Fridberg, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  • Thomas Boje, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
  • Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet
  • Morten Frederiksen, Centre for Comparative Welfare Studies, Aalborg Universitet.