Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Formålet med dette forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt er at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser.

Tværfagligt forskningsprojekt i fire kommuner

Forsknings-, udviklings- og formidlingsprojektet gennemføres i fire kommuner, som repræsenterer forskellige typer af kommuner på især tre dimensioner.

For det første omfatter de udvalgte kommuner både én stor bykommune, en mellemstor kommune med en provinsby, en forstadskommune til København og en mindre kommune med en lav urbaniseringsgrad.

For det andet er det kommuner, hvor man bevidst – politisk og strategisk – arbejder på at styrke det frivillige arbejde og samspillet med kommunen, og hvor kommunerne adskiller sig fra hinanden på den måde, de søger at styrke den frivillige indsats.

For det tredje repræsenterer kommunerne forskellige landsdele.

Endelig har det også været afgørende, at hver kommune har et stærkt ønske om at deltage i projektet og et ønske om at bruge undersøgelsens resultater til at udvikle den frivillige sektor og samspillet med kommunen.

Ud fra disse kriterier deltager følgende kommuner i undersøgelsen:

  • Odense Kommune (stor bykommune).
  • Faxe Kommune (mindre kommune med lav urbaniseringsgrad).
  • Faaborg-Midtfyn Kommune (mellemstor kommune med provinsby).
  • Rudersdal Kommune (forstadskommune til København).

Udover disse fire kommuner omfatter undersøgelsen det boligsociale område i Aarhus Kommune (aftale med Det Boligsociale Fællessekretariat).

Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.).

Undersøgelsen gennemføres fra slutningen af 2015 til midten af 2018 og er igangsat af professor Bjarne Ibsen fra Syddansk Universitet.

Projektet er støttet med midler fra Nordea-fonden og har medfinansiering fra de deltagende kommuner og det boligsociale område i Aarhus.

Læs mere om forskningsprojektet: Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor.

Kontakt

Bjarne Ibsen, Professor og centerleder ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet, mail: bibsen@health.sdu.dk, telefon: 2728 9904.