Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører

Forskere tilknyttet Netværk for forskning i Civilsamfund og Frivillighed (CiFri) skal sammen med en række andre forskere og praktikere udvikle nye modeller for, hvordan frivillige og kommunale medarbejdere kan samarbejde om socialt arbejde rettet mod sårbare ældre og flygtninge.

Frivillige er i dag en vigtig del af hverdagen på både plejehjem, asylcentre og i hele sundhedssektoren, og de frivilliges rolle bliver næppe mindre i de kommende år. Blandt andet et stigende antal ældre forventes således at sætte den offentlige sektor under pres, og der findes allerede mange opgaver, kommunerne ikke løfter, men hvor frivillige tilbyder hjælp og omsorg. Men hvad sker der egentlig, når frivillige indgår i dagligdagen hos en af de offentlige velfærdsorganisationer?

Det har forskere fra Aalborg Universitet (AAU) undersøgt i projektet 'Samskabelse mellem offentlige og frivillige aktører: Modeller for samarbejde, kommunikation og ledelse i socialt arbejde med sårbare flygtninge og ældre' i samarbejde med blandt andre Aalborg Kommune, Dansk Flygtningehjælp, Ældresagen og Røde Kors.

"Der er en grundlæggende konflikt mellem de normer og den praksis, der kendetegner frivilligt socialt arbejde og offentlige velfærdsorganisationer. I det offentlige er tilgangen fx, at alle har lige rettigheder, men det optager ikke nødvendigvis den frivillige, som ønsker at yde en ekstra indsats for den enkelte, og samtidig er mange netop blevet frivillige for at slippe for den regulering, der er i det offentlige. I forskningsprojekt vil vi undersøge og udvikle samarbejdsmodeller for samskabelse inden for flygtningeområdet og ældreområdet, der har respekt for både de offentlige og de private værdier", forklarer lektor Morten Frederiksen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, der er leder af forskningsprojektet.

Forskningsprojektet er afsluttet i 2019.

Download den afsluttende rapport fra projektet

Frederiksen, Morten og Ane Grubb. Den svære samskabelse - Forventninger og praksis i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Aalborg Universitets Forlag, 2021.

Kontakt

Morten Frederiksen, tlf 28 83 80 62, mail: mfr@socsci.aau.dk