Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies

Det nordisk forskningsprojekt ”Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies” belyser den skandinaviske velfærdsmodel og ser på, hvilken betydning det har for borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, frivillige eller private udbydere. Danske forskere tilknyttet CiFri har som en del af projektet gennemført casestudier på kommuneniveau. De danske casestudier fokuserede på betydningen af, hvorvidt skoler og institutioner på ældre- og handicapområdet drives som selvejende institutioner eller som offentlige tilbud.

Formålet med det nordiske projekt "Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies" (norsk titel: Utkontrakting av skandinavisk velferdssamfunn) var at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng mellem velfærdsudbydere og borgerroller. Dette blev undersøgt gennem de følgende spørgsmål:

  • Er der nogen omstændigheder, som i særlig grad fremmer enten forbrugeradfærd eller aktivt medborgerskab?
  • Hvilken betydning har det for borgerrollen, om velfærdsudbydere tilhører den offentlige, den frivillige eller den private sektor?
  • Er der forskel på velfærdsudbydernes betydning for borgerrollen på tværs af forskellige samfundsområder?

Forskningsprojektet bestod af tre dele: 

  1. Fordelingen af henholdsvis offentlige, private og frivillige udbydere i de tre nordiske lande.
  2. Fordeling og regulering af kontrakter til serviceudbydere.
  3. Strategiske casestudier i kommuner med forskellige modeller for involvering af offentlige, frivillige og private udbydere.

Danske frivilligfoskere fra CiFri var primært involveret i den danske del af de strategiske casestudier (3). I denne del af projektet er der gennemført en række casestudier på kommuneniveau i både Danmark, Norge og Sverige. De tre lande har forskellige traditioner på området:

  • I Sverige er der en stor andel af private udbydere
  • I Norge dominerer den offentlige sektor
  • I Danmark er der på flere områder tradition for selvejende institutioner.

Den danske undersøgelse satte fokus på to velfærdsområder: Skoleområdet og ældre- og handicapområdet. De danske casestudier fokuserede primært på betydningen af, hvorvidt skoler og institutioner på ældre- og handicapområdet drives som selvejende institutioner eller som offentlige tilbud.

Læs mere om forskningsprojektet "Utkontrakting av skandinaviske velferdssamfunn"

Du kan downloade de danske udgivelser fra det nordiske forskningsprojekt i menuen her til højre.

Projektet er afsluttet i 2016.

Kontakt

Forskningsprojektet var finansieret af det norske forskningsråd under ledelse Karl Henrik Sivesind, Institutt for Samfunnsforskning, Oslo.

Den danske del blev gennemført af Malene Thøgersen, tidl. Center for Forskning i Idræt Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet nu Videnscenter for Folkeoplysning, mens den svenske del blev varetaget af Anders Lidström, Department of Political Science, Umeå Universitet.