Nye deltagelsesmønstre og deltagelsesformer blandt unge i frivillige sociale organisationer

Et ph.d.-projekt om unges deltagelse og engagement i frivillige sociale organisationer. 

Formålet med ph.d.-projektet var at producere viden om unges deltagelsesmønstre og deltagelsesformer i frivillige sociale organisationer, som kunne anvendes af praktikere i forhold til rekruttering, fastholdelse og udvikling af aktiviteter målrettet unge frivillige. 

Med en kvalitativ tilgang undersøger projektet, hvordan bredere samfundstendenser til fx individualisering kommer til udtryk i de unges søgning mod – og deltagelse i – frivilligt socialt arbejde, hvordan de frivillige sociale organisationer oplever og imødekommer de nye udviklingstendenser, og hvilke potentialer og udfordringer der knytter sig til nye deltagelsesformer som eksempelvis virtuel frivillighed eller ’corporate volunteering’. 

”Unge frivillige” er en stærkt heterogen gruppe – bl.a. i forhold til livssituation. Projektets analyser af mønstre i forskellige unges bevæggrunde for at lave frivilligt arbejde, vil kunne anvendes ved tilrettelæggelsen af målrettede hvervekampagner, hvor det er afgørende at vide, hvordan man bedst møder forskellige grupper unge og hvilke aktiviteter de lægger vægt på. I forhold til den sociale skævhed, der kan dokumenteres i den frivillige sektor generelt, vil en nuanceret viden om formelle og uformelle in- og eksklusionsmekanismer, set fra de unge frivilliges perspektiv, give organisationerne mulighed for at arbejde målrettet mod oplevede og konkrete barrierer. Endelig vil en forskningsbaseret viden om potentialer og risici ved nye deltagelsesformer give de frivillige sociale organisationer mulighed for at integrere eller udvikle nye aktiviteter der udnytter deltagelsesformens mange muligheder. 

Projektet blev gennemført af ph.d.-studerende Ane Grubb ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Projektet begyndte i oktober 2012 og afsluttedes i 2016 med afhandlingen "Vi skal bare hjælpe og spise chokoladekiks”.