Frivilligt engagement og aktivt medborgerskab

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge betydningen af den frivillige non-profitsektor for det omgivne samfund.

Projektet fokuserede på individniveau, og tog udgangspunkt i det frivillige engagement som aktivt medborgerskab. Endvidere indgik analyser af de frivillige organisationers karakter og område. Hvilket indebærer en skelnen mellem forskellige underkategorier af den frivillige non-profitsektor som helhed i Danmark.

Projektet bidrager med viden om, hvilke forhold der hæmmer eller fremmer engagementet i organisationer i den frivillige non-profitsektor. Projektet havde særligt fokus på, hvordan sociale ressourcer hænger sammen med engagement i sektoren. Derudover belyste projektet, hvordan de sociale ressourcer kan forstås i forhold til socioøkonomiske betingelser og tillid til andre.

Analyserne beror på kvantitative analyser af såvel data fra Frivillighedsundersøgelsen og Organisationsundersøgelsen samt fra oplysninger tilvejebragt i forbindelse med dannelsen af et nationalt satellitregnskab for non-profitsektoren i Danmark. 

Projektet er en del af forskningsprojektet Et nationalregnskab for den civile nonprofit-sektor

Projektet blev gennemført af  Jonathan Hermansen ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet. Vejledning blev varetaget af professor Thomas P. Boje fra RUC.

Projektet løb fra 2014-2017.

Publikation

Hermansen, Jonathan. Intangible activities—the prevalence of informal helping in Denmark I: Journal of Civil Society, 22. sept., 2016.